Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không nên, làm không ra Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không ngồi rồi lở đồi lở núi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Xã Hội, Ăn không ngon, ngủ không yên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Y Lý, Ăn không rau như đau không thuốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Lao Động, Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc cũng bồng em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lao Động,Tính Nết,Chế Giễu,Lao Động, Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết,Nông Tang, Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa (tốt ruộng) (tốt đất) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mẹ Dạy,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Khoe Khoang,Tự Hào, Chưa gặp giặc chớ khoe giỏi võ Chưa qua sông chớ vội khoe giỏi bơi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lo Xa,Hành Động,Ăn Trộm,Giàu Nghèo, Chưa giàu đã lo ăn trộm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cẩn Thận,Lo Liệu,Giàu Nghèo,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa giàu đã lo mất trộm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa giàu lo bị cướp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa giương lồng đã mong ăn thịt Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Bằng Hữu,Con Cái,Giáo Dục,Ứng Xử, Chưa hiểu rõ con, hãy xem bạn bè của nó, Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Quan Quyền,Con Cái,Giáo Dục,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chửa hoang ba làng cũng biết Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Lý Lẽ,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa học bò chớ lo học chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Thói Đời,Thế Lực, Chưa học bò đã lo học chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Thói Đời,Thế Lực, Chưa học đui đã học bói gia sự. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Thói Đời,Thế Lực, Chưa học đui, đã đòi bói ra sự thật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa học đui, đã đòi bói ra sự. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dâu Rể,Cha Mẹ Chồng,Cha Mẹ Vợ,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa học làm dâu, đã hay đâu làm mẹ chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Thói Đời,Thế Lực,Quan Quyền, Chưa học làm xã đã hay ăn bớt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Vong Ân,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa khỏi rên đã quên thầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Vong Ân,Hành Động,Đời Sống, Chưa khỏi vòng đã cong đuôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dâu Rể,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa làm dâu, đã hay đâu làm mẹ chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cẩn Thận,Lo Liệu,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa làm vòng đã lo ăn thịt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Lo Liệu, Chưa làm vòng đã mong ăn thịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa làm xã đã học ăn bớt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chữa lợn lành ra lợn què Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa mọc lông ống đã đòi bay bổng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa mua bò đã đo chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa mua mã đã rã đám Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa nặn bụt đã nặn bệ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Chùa nào, bụt nấy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chùa nát có Bụt vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nguyên Nhân,Lý Do, Chua ngọt tại cây. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Duyên Dáng,Ăn Nói,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa nói đã cười chưa di đã chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Bạc Nghĩa Chưa qua cầu đã cất nhịp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Chùa rách, có Phật vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Chùa rách, Phật vàng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế,Ăn Nói, Chưa ráo máu đầu đã quen nói láo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa tập bắt chuột đã tập ỉa bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa tập bò đã lo tập chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa thấy người đã thấy tiếng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chửa thì đẻ có ghẻ đâu mà lây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Xử Thế, Chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chúc Tết, Chúc Mừng Năm Mới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ngôn Ngữ,Đời Sống Chửi cha không bằng pha tiếng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chửi như mất gà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Chứng chết chẳng chừa Bán bừa Chợ Nội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Sinh Tử, Chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Cỏ gà loang lổ trời đổ mưa ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Cỏ gà mầu trắng điềm nắng đã hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Cỏ gà mọc lang, cả làng được nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Ứng Xử,Tương Quan, Có gan ăn cướp (ăn cắp) có gan ở tù (chịu đòn) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có gan ăn muống có gan lội hồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có gió thì mõ mới rung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Lý Lẽ, Có giữ có lành có dành có lúa Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Lý Lẽ, Có giữ có lành, có dành có của Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có hàng có ngũ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có hoa hường nào không gai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,An Phận,Nhu Cầu,Đời Sống,Thực Tế, Có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bạc Tình,Bạc Nghĩa, Có hoa sói tình phụ hoa ngâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có học mới biết có đi mới đến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Gia Đình,Vợ Chồng,Đa Phu, Có khôn thì lấy vợ hai cho chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhỏ đi câu lớn đi hầu già làm khách nợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất,Gia Tộc, Nó lú, có chú nó khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc,Giận Hờn, No mất ngon giận mất khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, No nên bụt, đói nên ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tài Sản,Tiền Tài,Thứ Bậc, Nhất chơi tiên nhì giỡn tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thứ Bậc, Nhất chứng phi nhì chứng quả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thứ Bậc, Nhất chứng phu chứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von,Gia Tộc, Nhất con trai hai tiến sĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Lấy Chồng,Gia Đình,Vợ Chồng,Thiên Nhiên,Thứ Bậc, Nhất củ khoai đầu vồng, nhì có chồng trưởng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ So Sánh,Thiên Nhiên,Thứ Bậc, Nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân,Vợ Chồng, Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Thứ Bậc, Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nông Tang,Sản Xuất,Thứ Bậc, Nhất giống nhì phân, tam cào tứ bống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhát như cáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhạt như nước lã ao bèo Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Quê Hương,Đất Nước,Thứ Bậc, Nhất núi Sam, nhì Ông Cấm, ba Bảy núi, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông,Thứ Bậc, Nhất nước, nhì phân, ba cần, bốn giống. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thứ Bậc, Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thứ Bậc, Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thứ Bậc, Nhất ruộng, nhì mạ, thứ ba canh điền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,Xã Hội,Thói Đời,Thứ Bậc, Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống,Thứ Bậc, Nhất song nhà, nhì xà trẹo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên, Nhất sự thuận, vạn sự lành. Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Nông Tang,Thiên Nhiên,Thứ Bậc, Nhất thân, nhì thế, nhất thì, nhì thục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Số Lượng, Nhất thành bất biến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng,Chế Giễu,Thứ Bậc, Nhất vợ nhì giời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhâu nhâu như diều hâu kêu đói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhẹ dạ cả tin Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhẹ như hồng mao nặng như Thái sơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Nhện đen phải mắng, nhện trắng được ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Nhện sa, xà đón. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhiều áo thì ấm đông người thì vui Chi tiết

Page 391 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17