Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn có giờ, làm có buổi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ăn cỗ là tổ việc làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ứng Xử, Ăn cỗ muốn chòi mâm cao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn cỗ ngồi áp vách, ăn khách ngồi thành bàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Nhân Cách,Ăn Nói, Ăn có nhai, nói có nghĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn có nơi làm (ngồi) (chơi) có chốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp, Ăn có nơi, làm có buổi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Con Người,Đời Sống, Ăn có sở, ở có nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đời Sống, Ăn có thời, chơi có giờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Ứng Xử,Nhân Cách, Ăn coi nồi, ngồi coi hướng Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn cơm bổ xác, đọc sách bổ trí Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Ăn cơm cá thì ngáy o o Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống, Ăn cơm chưa biết trở (dở) đầu đũa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cơm chúa múa tối ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cơm chùa ngọng miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Ăn cơm có canh như tu hành có bạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ẩm Thực,Ăn Uống,Tín Ngưỡng, Ăn cơm có canh, tu hành có vãi Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết,Ăn Nói, Ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Gia Súc, Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Uống,Hành Động, Ăn cơm không rau như đau không thuốc Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết,Sinh Tử, Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không nhạc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn cơm làm cỏ chăng bỏ đi đâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ẩm Thực,Ăn Uống, Ăn cơm lừa thóc ăn cóc bỏ gan Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn cơm mắm thắm về lâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Ăn Nói, Ăn cơm mới, nói chuyện cũ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Ăn cơm nguội nằm nhà ngoài (nhà sau) Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Nhân Cách, Ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Nhân Cách, Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết,Ăn Nói, Ăn cơm nhà nói chuyện hàng xóm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống, Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống, Ăn cơm nhà vác bài ngà cho quan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Nhân Cách,Công Lao,Cần Mẫn, Ăn cơm nhà, vác ngà voi Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Nghĩa,Nông Tang, Ăn cơm nhớ ruộng, Ăn cá nhớ sông. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu,Bạc Nghĩa,Vong Ân, Ăn cơm Phật đốt râu thầy chùa Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Nói, Ăn cơm tấm nói chuyện triều đình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Uống,Hành Động, Ăn cơm tấm, ấm ổ rơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Uống,Hành Động,Đời Sống, Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn cơm tháng, bán cơm phần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Ăn cơm thừa canh cặn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống, Ăn cơm vào mẹt, uống nước vào mo Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống, Ăn cơm với cà là nhà có phúc Ăn cơm cá khúc là nhà có tội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Uống,Giàu Nghèo, Ăn cơm với cá, cơm chó còn đâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cẩn Thận,Lo Liệu,Xã Hội, Ăn cơm với mắm phải ngắm về sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ứng Xử, Ăn dò sau cho dò trước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn dưa chừa rau Chi tiết
Miền Bắc, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn dứa đằng đít, ăn mít đằng đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Tật Xấu, Ăn dùa thua chịu (thua giựt) Chi tiết
Miền Bắc, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn đưa xuống, uống đưa lên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Ăn đường ngủ chợ (nằm chợ) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn gạo tám chực đình đám mới có Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn giỗ đi trước lội nước theo sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn giỗ ngồi áp vách, có khách ngồi thành bàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống,Xã Hội, Ăn gỏi chẳng cần (không cần) lá mơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ha hả, trả ngùi ngùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn ham chắc mặc ham dày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Tính Nết, Ăn hàng con gái đái hàng bà lão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn hàng ngủ quán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn hết cả phần cơm chó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn hết cả phần con phần cháu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn hết đánh đòn ăn còn mất vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn hết mâm trong ra mâm ngoài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Keo Kiệt, Ăn hết nạc vạc đến xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống, Ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Gia Đình,Vợ Chồng, Ăn hết phần chồng phần con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn ít mau tiêu, ăn nhiều tức bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Xã Hội, Ăn ít ngon nhiều Ăn đều tiêu sòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ít no dai Ăn nhiều tức bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Ăn ít no lâu hơn ăn nhiều chóng đói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói () Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Quê Hương,Đất Nước, Ăn Kẻ Gủ, ngủ Kẻ Rét Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn khêu hai, ngồi dai khêu một Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Ăn Nói, Ăn khi đói, nói khi say (hay) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn khoai lang trả tiền bánh rán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn khoan ăn thai vừa nhai vừa nghĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không biết chùi mép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không biết giở đầu đũa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không biết lo của kho cũng hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không biết no lo chẳng tới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ăn không được bảo rằng hôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không được đạp đổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không được phá cho hôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn không được thì bảo rằng hôi Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn không lo của kho cũng hết Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Tính Nết,Nhân Cách,Ăn Nói, Ăn không nên đọi, nói không nên lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không nên, làm không ra Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn không ngồi rồi lở đồi lở núi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Xã Hội, Ăn không ngon, ngủ không yên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Y Lý, Ăn không rau như đau không thuốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Lao Động, Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc cũng bồng em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lao Động,Tính Nết,Chế Giễu,Lao Động, Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết,Nông Tang, Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa (tốt ruộng) (tốt đất) Chi tiết

Page 390 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17