Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Khi kiến ăn cá, khi cá ăn kiến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khi lành cho nhau (chia nhau) ăn cháy Khi dữ mắng nhau cạy nồi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khi lành quạt giấy cũng cho Khi dữ quạt mo cũng đòi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khi nên trời cũng chiều lòng Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Không có khu vườn nào mà không có cỏ dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nguyên Nhân,Lý Do, Không có lửa sao có khói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng, Không có mây sao có mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không có quân tử thì ai khiến tiểu nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không có tích sao dịch ra tuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Thói Đời,Thế Lực, Không có trâu bắt bò đi đẩm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không có trời ai ở được với ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Không có tướng lại có tinh. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Không có voi, lấy bò làm lớn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Cha Mẹ,Vợ Chồng,Con Cái, Không con héo hon một đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Cha Mẹ,Vợ Chồng,Thân Phận, Không con, chó ỉa mả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Phụ Nữ,Nội Trợ, Không đàn bà thì gà bươi bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không dây mà buộc không thuốc mà say Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không đầy miệng mo có đâu ho bồ đài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Cha Mẹ, Không đẻ không đau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Cha Mẹ, Không đẻ không thương không máu không xót Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Kinh Nghiệm, Không đẻ không thương, không làm không tiếc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ân Nghĩa,Ứng Xử, Đường mòn ân nghĩa không mòn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Nghĩa, Đường mòn nhân ngãi chẳng mòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức, Đường mòn nhân nghĩa không mòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em, Em ngã đã có chị nâng, Đến khi chị ngã em bưng miệng cười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Đời vẫn chiều vận đỏ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đội vào chợ gánh cũng vào chợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đom đóm bắt nạt ma trơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đom đóm cứ tưởng là ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Đom đóm sáng bằng đít Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cẩn Thận,Lo Liệu, Dòm giỏ bỏ thóc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cổ Tục, Đờn bà gậy vông đờn ông gậy tre Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đón cửa trước rước cửa sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đòn dưới đất cất lên lưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Trách Nhiệm,Vị Tha, Đòn gánh giữa đàng Vác ngang lên cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đón người cửa trướcđua+ người cửa sau! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đồng bạc đâm toạc tờ giấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Lao Động, Đồng bấc thì qua đồng quà thì nhớ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Động bể đông bắc nồi rang thóc (2) Động bể bắc đổ thóc ra phơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Nông Tang, Động bể Xuân Né, xúc thóc ra phơi; Động bể Đại Bằng đổ thóc vào rang. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thời Tiết,Sinh Tử, Đông chết se, hè chết lụt Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nông Tang,Sản Xuất, Đông chí trồng bí, trồng bầu Chi tiết
Miền Bắc, Nam Định Tục Ngữ Quê Hương,Đất Nước, Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Tế,Láng Giềng,Giao Tiếp, Đồng có láng giềng đồng, nhà có láng giềng nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Đông có mây tây có sao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động, Dộng đầu xuống đất trở cẳng lên trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Đòng đong theo nạ quạ theo gà con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Đồng một có người, đồng mười có ta Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Đồng một của người, đồng mười của ta. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ào ào không hao bằng lỗ mọi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục, Áo chân cáy, váy chân sứa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trang Phục, Áo cứ tràng làng cứ xã Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Ao không cá đá không mầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Thiên Nhiên,Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Ao không thủng cá đi đàng nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiếu Thảo, Áo mặc sao qua khỏi đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trang Phục,Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Áo ngắn giũ chẳng nên dài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Áo ngắn rũ chẳng nên dài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trang Phục,Lý Lẽ,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về, Áo rách khéo vá hơn lành vụng may Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục,An Phận, Áo rách thay vai, quần rách thay ống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Ao sâu cá béo lòng độc hại thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Ao sâu tốt cá độc dạ khốn thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống dầu đèn chết kèn trống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời,Sinh Tử, Sống đâu là nhà, ngả đâu là giường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Uẩn Ức,Sinh Tử, Sống để bụng thác mang theo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Uẩn Ức,Sinh Tử, Sống để dạ chết mang đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận,Sinh Tử, Sống đến đâu hay đến đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận,Sinh Tử, Sống dở chết dở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Uẩn Ức,Sinh Tử, Sống đọa thác đày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống đục sao bằng thác trong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống,Sinh Tử, Sống được miếng dồi chó Chết được bó vàng tâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử,Thệ Nguyện, Sống gởi nạc thác gởi xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống gửi, thác về Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Sông sâu hoắm không chết, chết vũng trâu đầm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo,Sinh Tử,Giỗ Chạp,Đời Sống, Sống Tết chết giỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Sống tham chết thối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Sống thì ôm ấp khư khư Chết thì lại cứ bùa trừ bùa treo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sóng yên biển lặng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sự chi lo bà vãi trọc đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sự chi lo ông đò khát nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lợi Hại,Thói Đời, Thà ướt sề còn hơn về không. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ẩm Thực,Ăn Uống, Thả vỏ quít ăn mắm ngấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ẩm Thực,Ăn Uống,Thổ Sản, Thả vỏ quít ăn mắm rươi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ An Phận, Thà xa mỏi chân hơn gần mỏi miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thẳng da lưng chùng da bụng (Hoặc: Thẳng da lưng thì chùng da bụng) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Thẳng da lưng, thì chùng da bụng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Thằng dại làm hại thằng khôn Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Thời Gian, Tháng giêng đầu năm làm điều ác, Cả năm điều ác ắt chẳng tha. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Thời Gian, Tháng Giêng đầu năm làm điều thiện, Cả năm điều tốt đến đầy nhà. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Thời Gian, Tháng giêng thiếu mất khoai, Tháng hai thiếu mất đỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Thời Gian, Tháng giêng trồng củ từ, tháng tư trồng củ lạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Thời Gian, Tháng giêng trồng trúc tháng lục trồng tiêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thời Gian, Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Gian,Gia Đình,Vợ Chồng,Tình Yêu Đôi Lứa,Nông Tang,Khuyến Học, Tháng hai cho chí tháng mười Năm mười hai tháng em ngồi em suy Vụ chiêm em cấy lúa di Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba trăng Thú quê rau cá đã từng Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan Việc nhà em liệu lo toan Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Thời Gian, Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Thời Gian,Thời Tiết,Hiện Tượng, Tháng hè, đóng bè làm phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Ý Chí,Dũng Cảm, Thắng không kiêu, bại không nản Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thắng làm vua thua làm giặc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu, Thằng mõ có bỏ đám nào Chi tiết

Page 31 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17