Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nuôi heo chọn nái cưới gái chọn dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nuôi heo lấy mỡ nuôi đứa ở đỡ chân tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ôm cầm sang thuyền khác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Ôm chân liếm gót Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von, Ôm lòng đòi đoạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ôm rơm rặm bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tài Sản,Tiền Tài, Ốm tiếc thân, lành tiếc của Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ông già làng nào yêu con trẻ làng ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Tùy cơ ứng biến, tuỳ tiền biện lễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Con chú, con bác, có khác gì nhau Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình, Con có cha có mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà lên, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Con có mẹ như măng ấp bẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghĩa Mẹ,Đời Sống,Gia Đình,Cha Mẹ,Con Cái, Con có nạ như thiên hạ có vua Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Cái, Con còn nhỏ không dạy, Lớn lên thành ma quái. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Con cua con cáo đánh đáo về rừng Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Đình, Con cưng chiều khó giữ gìn cơ nghiệp, Vợ ngoa ngoắt khó mà giữ cửa nhà. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Còn da lông mọc còn chồi lên cây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Còn da lông mọc, hết da trọc lông. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Con đã mọc răng nói năng gì nữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Con dại cái mang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Con đàn như tre ấm bụi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Con dán nó mong chúa nó giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình, Con đàn, như tre, ấm bụi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng, Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Dâu Rể,Vợ Chồng, Con dâu mới về, đan bồ nghe chửi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Con đẹn con sài chớ hoài bỏ đi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Con gà tốt mã vì lông Răng đen vì thuốc rượu nồng vì men. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Còn răng nào cào răng ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Còn răng răng nhai hết răng lợi gặm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Con rô cũng tiếc con giếc cũng muốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Cư vô cầu an thực vô cầu bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Của anh anh mang của nàng nàng xách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Của bàn chân bàn tay. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp, Của bề bề không bằng có nghề trong tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Của Bụt thiêu cho Bụt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Của chẳng ngon nhà nhiều con cũng hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Cửa chẳng qua nhà chẳng tới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Của chợ bỏ chợ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của cho không bằng cách cho Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của cho không lo cũng hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Của chợ trả chợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Của chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu, Của chua ai thấy chẳng thèm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của chung thiên hạ đồng lần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của dâng tận miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của đầy nồi là của chẳng ngon Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Cha Mẹ,Gia Tài, Của do mình làm ra tựa nước mạch Của cha mẹ để lại tựa như của trôi sông. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Của độc giải độc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lao Động, Của đời ông, ăn không cũng hết. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Của đồng làm ra của nhà làm nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Cưa đứt đục suốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Con ruồi bám nặng đồng cân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cảm Xúc, Con ruồi đậu mép không buồn đuổi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Con ruồi đậu nặng đồng cân. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Con sãi ở chùa lại quét lá đa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ,Gia Đình, Cha mẹ giàu con có Cha mẹ khó, con không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ,Gia Đình,Ăn Nói, Cha mẹ nói oan làm quan nói hiếp Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình,Huyết Thống, Cha mẹ trông đi thì con dại, Cha mẹ trông lại thì con khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Cha Mẹ,Thầy Trò,Khuyến Học, Cha muốn cho con hay Thầy mong cho trò khá. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Cha sinh chẳng tày (không bằng) mẹ dưỡng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Cha sinh chẳng tày mẹ dưỡng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận,Gia Tộc,Cha Mẹ, Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Cha Mẹ, Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Chắc lắm, lép nhiều Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Con Cái, Chăm hoa hoa nở, Chăm con con ngoan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Chậm mà chắc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chậm mà chắc, còn hơn nhanh nhẩu đoảng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Chăn lợn ba năm không bằng chăn tằm một lứa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Chân tốt về hài, tai tốt về hoa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Chân tốt về hài, tai tốt về noãn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cờ Bạc,Thói Hư,Tật Xấu, Chẵn trong lẻ ngoài Ai dài lưng thì được. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Mạo,Gia Đình,Vợ Chồng, Chân vò đít vại ăn hại chồng con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Chẳng ai nắm tay đến tối, Chẳng ai gối tay đến sáng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng ai nắm tay thâu ngày đến tối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng ăn chẳng chơi nửa đời cũng ra ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Chẳng cái dại nào giống cái dại nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng cày lấy đâu có thóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chằng chịt như mạng nhện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng có của thì có công Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng đẻ chẳng thương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng đủ cho dì, cho o lấy đâu mà cho người ngoài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Thói Đời, Chẳng được ăn cũng lăn lấy vốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Thói Đời, Chẳng được ăn thì đạp đổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lời Lỗ, Chẳng được ăn, ăn lấy vốn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Chẳng được phẩm oản mâm xôi, Cũng được lời nói cho vui tấm lòng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chẳng hẹn mà gặp chẳng rắp mà nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chàng Hồ hán thiếp Hồ tây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chàng Hồ thiếp Hán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thầy Cô,Ứng Xử,Khuyến Học, Học cho "cách vật trí tri" Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Khuyến Học, Học chọc bát cơm đơm chẳng kịp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Khuyến Học, Học khôn đi lính học tính đi buôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Hơi có mã, đã khoe mình đẹp Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Hỏi đường hỏi người già Xin cơm xin gái trẻ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Hỏi gà đáp vịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khi không gãy gánh giữa đường chẳng hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khi kiến ăn cá khi cá ăn kiến Chi tiết

Page 30 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17