Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Nam vô tửu như kỳ vô phong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục,Lời Nói,Dư Luận, Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nắng chiều nào che theo chiều nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Nắng đan đó mưa gió đan gàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang, Nắng đan đó, mưa đan gầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dâu Rể, Nàng dâu chàng rể cũng kể là con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Nàng dâu đánh rắm gẫy răng bố chồng Chi tiết
Đại Chúng, Miền Nam, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nắng không ưa mưa không chịu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nắng mưa là chuyện của Trời Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nặng như bấc nhẹ như chì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Nắng tháng 6 được lúa, Nắng tháng 9 mất mùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng tháng ba hoa chẳng héo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng tháng ba mà hoa không héo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng tháng tám nám má hồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng tháng tám rám trái bưởi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Năng thuyết bất năng hành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Nắng to nằm co cũng ấm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nắng to thì nằm co cũng ấm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Lòng người như bể khôn dò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Lòng sông lòng bể dễ dò, Ai từng bẻ thước mà đo lòng người. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Lòng sông, lòng bể còn dò, Đã ai lấy thước để đo lòng người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Lòng súng súng nổ lòng gỗ gỗ kêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lợi Hại,Thói Đời, Lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lợi Hại,Thói Đời, Lọt sàng xuống nia. Chi tiết
Miền Bắc, Hà Nội, Tục Ngữ Tướng mạo, Lù đù như chuột chù phải khói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lù khù có ông Cù độ mạng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lù khù vác lu mà chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Sức Khoẻ,Tuổi Tác, Lụ khụ, như ông cụ bảy mươi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lù rù như chuột chù phải khói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lúa bông vang thì vàng con mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lửa càng thét ngọn vàng càng nên trong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang, Lúa chiêm đứng nép đầu bờ, Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lúa chim bóc vỏ lúa mùa xỏ tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lúa chín hoa ngâu đi đâu chẳng gặt Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Hạnh Phúc, Lửa đỏ ấm nhà, than đen lạnh bếp. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Thổ Sản, Lúa Đồng Ngâu, trâu Yên Mỹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Lửa lò thét ngọn, vàng càng nên trong. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Lúa mùa thì cấy cho sâu, Lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa. Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nông Tang,Sản Xuất, Lúa thóc đâu bồ câu theo đó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục, Lụa tốt xem biên. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng, Lúa trỗ thập thòi, vợ chồng đánh nhau lòi mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lủi thủi như hủi đi chợ trưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lưng chữ cụ vú chữ tâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lưng chữ ngũ vú chữ tâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lưng cơm bát nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Mạo, Lưng gù chữ cụ, vú lồi chữ tâm. Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Quê Hương,Đất Nước, Tu Phật Phú Yên, tu Tiên Bảy Núi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Từ sáng đến trưa thấy đâu nữa là từ trưa đến tối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Tu thân rồi mới tề gia (2) Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Tình Nghĩa, Từ tình không từ lý. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống, Tư tưởng lớn gặp nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang, Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Tương Xứng,Tín Ngưỡng,So Sánh, Tuần chay nào cũng có nước mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Tức nòng súng, súng nổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Túi ông xã quả nhà hàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Túm kẻ có tóc, ai túm kẻ trọc đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số,Quan Quyền, Tụng đình rình vô phúc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tụng kinh sám hối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tượng chết vì ngà tước chết vì lông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng, Tương chua muối mặn sãi trường trai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Gia đình,Anh Chị Em, Tưởng là chị ngã em nưng Ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nội ứng ngoại hiệp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói vã bọt mép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói vậy chớ không phải vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Lời Nói,Dư Luận, Nói với đứa dại khôn cùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói với người dại không cùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Thói Đời,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Nói với người say như vay không trả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói xuôi nói ngược Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Nồm động đất, Bấc động khơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nơm nớp như cá nằm trên thớt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Non bồng nước nhược Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giáo Dục,Văn Hóa,Nghệ Thuật, Non chẳng uốn già nổ đốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nón không quai như thuyền không lái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Non kỳ phụng gáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Non măng trẻ sữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Non mòn biển cạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Mạo,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Mạo,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Nốt ruồi ở tay, ăn vay suốt đời Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Hiện Tượng, Nửa đêm sao sáng, mây cao, Điềm trời nắng gắt nắng gào chẳng sai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nửa dơi nửa chuột Chi tiết
Miền Trung, Thừa Thiên, Tục Ngữ Thân Phận, Nứa sanh lột rối bòng bong Gàu dai múc nước, ngọt lòng gàu dai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Nứa trôi sông, chẳng dập thì gãy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nước sông, công lính Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nước suối có bao giờ đục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nước xa không cứu lửa gần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Nước xáo đầu vịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nuôi cắt cắt đánh đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nuôi chó chó liếm mặt, nuôi gà gà mổ mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc,Đời Sống, Nuôi con ai nỡ kể tiền cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Cha Mẹ,Con Cái, Nuôi con chẳng dạy, chẳng răn; Thà rằng nuôi lợn mà ăn sướng mồm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng mẹ,Cha Mẹ,Gia Tộc, Nuôi con không phép kể tiền cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng mẹ,Cha Mẹ,Gia Tộc, Nuôi con trẻ như vần cơm chín Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Mẫu,Gia Tộc,Cha Mẹ,Hiếu Thảo,Con Cái, Nuôi con trong dạ đổ vạ ông vải Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Nuôi con trong dạ mang vạ vào thân. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng mẹ,Cha Mẹ,Ứng Xử, Nuôi con, ai dễ kể công tháng ngày Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Tộc,Anh Chị Em,Con Cái, Nuôi em khó chiều tính Nuôi con khó chiều lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nuôi gà phải chọn giống gà, gà ri tuy bé nhưng mà đẻ mau Chi tiết

Page 29 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17