Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như dùi đục chấm mắm nêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như dùi đục chấm nước cáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như dùi đục chấm nước mắm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như khướu bách thanh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nói như móc họng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như ném đá xuống vực Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Nói như nước đổ đầu vịt (lá khoai) (lá môn) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như pháo ran Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như phát nhát như cheo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như rót mật vào tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như tát nước bè Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như tép lặn tép lội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như tép nhảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như thánh phán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như văn sách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như xẻ cửa xẻ nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Lẽ Phải,Sự Thật, Nói phải củ cải cũng nghe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói phải như gãi chỗ ngứa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói phải, củ cải cũng nghe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói quá vạ vào thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói quấy nói quá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ra gia lấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ra nói vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói rắn nói rồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói rắn trong lỗ bò ra Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ráo bọt mép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói rát cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói rồi phủi miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói sao làm vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói sóng nói gió Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nội tại mâu thuẫn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nổi tam bành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói tầm ruồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thánh nói thần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thánh nói tướng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thánh ra đánh thì thua Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Nói thật mất lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thì có làm thì không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thì dễ làm thì khệ nệ không xong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói thì dễ làm thì khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Y Lý, Nội thương ngoại cảm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói toạc móng heo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói tới nói lui Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói tới nói lui dây dùi không đứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trặc họng cối xay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói tràn cung mây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trên không có chàng dưới không có rễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trên trời dưới bể (dưới biển) (dưới đất) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trời hay trời nói đất hay đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trời nói biển Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trời nói đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Nói trộm vía Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trơn như bôi mỡ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trơn như nước chảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nồi tròn úp vung méo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nồi tròn úp vung tròn nồi méo úp vung méo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trước mà bước không tới (không rời) (không ua) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trước quên sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói trường mười khoát bảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế,Chế Giễu, Nói truyện voi đẻ trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói tục nói tằn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tương Xứng,Phù Hợp,Ăn Nói,Giao Tế, Nói tùm lum tà la Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Giao Tế, Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói đau hơn dao cắt (roi vọt) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận,Giao Tế, Lời nói đau hơn roi vọt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói đọi máu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Lời nói đọi máu. (3) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói gió bay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói gói vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Nói,Giao Tế,Pháp Lý, Lời nói không ai bắt được vạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói không cánh mà bay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói không mất tiền mua Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói là bạc, im lặng là vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận,Giao Tế, Lời nói nên vợ nên chồng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Giao Tế, Lời nói phải đi đôi với việc làm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói, đau hơn roi vọt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói, gói vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói, không cánh mà bay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Lời nói, nên vợ, nên chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lội nước còn sợ ướt chân Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Tướng Mạo, Lồi rốn, tốn cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lợi thì nuôi lợn cái hại thì nuôi bồ câu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lôi thôi đấm voi ngã chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lôi thôi như cá trôi sổ ruột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Lôi thôi như mèo sổ chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Nông Tang,Khuyến Nông,Lao Động, Lớn người, to ngã. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết, Lợn nhà, gà chợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Lợn thả gà nhốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Lộn thừng lộn chão quá hơn lộn trâu cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lương điền vạn khoảnh bát như bạc nghệtùa thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lưỡng hổ tương đấu tất hữu nhất thương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Lý tác Mạc Tô Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lý thuyết không thực hành là lý thuyết suông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ma ăn mày bụt bụt chẳng ăn mày ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Má bánh đúc da đường phèn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Má bánh đúc mặt mầm xôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ma bắt coi mặt người ta Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ma cây gạo cú cáo cây đề Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ma chẳng thương người ốm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ma chê cưới trách Chi tiết

Page 26 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17