Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nai dạc móng chó le lưỡi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nai vẹt móng chó cũng lè lưỡi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Năm con năm nhớ, mười con mười thương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Gian, Năm cũ chưa qua năm mới đã đến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nằm đất hàng hương Hơn nằm giường hàng cá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trụn trện như đứa ở đầy mùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Trứng gà trứng vịt Chi tiết
Miền Nam, Bến Tre, Tục Ngữ Nông Tang, Trúng mùa xoài, hoài mùa lúa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên,Đời Sống, Trước bắc cầu, Sau noi theo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Trước có vụng rồi sau mới khéo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trước khi trách người nên tự trách mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Làm Dâu,Dâu Rể, Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Trưởng bại, hại ông vải Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Trưởng giả còn thiếu chả nấu ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trưởng giả thiếu chả nấu canh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Từ bi cũng một phẩm oản quả chuối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Từ cốc rượu đến môi còn xa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng, Tùy mặt gửi lời, tùy người gửi của Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng, Tùy tài bổ sức tùy lúc gánh việc quan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ước gì được nấy ước sao được vậy Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Cái, Uốn cây uốn khi còn non Uốn con uốn khi còn nhỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống, Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Từ gót chí đầu, đau đâu khốn đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tu là cõi phúc tình là giây oan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình,Gia Tộc, Anh ngủ em thức, anh trực em nằm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Hành Xử,Mẹ Dạy,Lý Lẽ,Nghề Nghiệp, Bán hàng chiều khách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Ăn Nói,Nghề Nghiệp, Bán hàng nói thách làm khách trả rẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Buôn Bán,Lời Lỗ, Bán lỗ còn hơn xách rổ không về Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Hành Xử,Mẹ Dạy,Lý Lẽ,Nghề Nghiệp, Bán mặt không chịu, mua chịu trở mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh ra anh, em ra em Chi tiết
Miền Trung,Nghệ An Tục Ngữ Chế Giễu,Nông Tang, Ải nỏ bằng một giỏ phân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc, Anh thuận em hòa là nhà có phước Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Quả Báo, Nói dối người già, mọc nhọt ở mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nói dơi nói chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nồi đồng đánh ra lại sáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử, Nồi đồng dễ nấu chồng xấu dễ sai (dễ xài) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nồi đồng úp vung đồng Nồi đất úp vung đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đứa khôn không lại nói đứa dại không cùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đứng dựng ngược Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói đúng như gãi vào chỗ ngứa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói gần nói xa chẳng qua nói nói thẳng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lời Nói,Dư Luận, Nói hay hơn hay nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói hay, hơn hay nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói khôn nói ngoan phải tránh kẻ đi ngang về tắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Nói, Nói không đúng chỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Nói, Nói không kịp thở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói không nhằm vàm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói không nói có Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói không phải nói chớ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Nói, Nói không ra vàm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Chua Ngoa, Nói không, làm chồng mà nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói là bạc nín là vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói làm sao bào hao làm vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói lành sành ra dữ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Nói láo quá, hóa vụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói lấy nói được Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói lếu nói láo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói lủng bủng như húp cháo nóng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói lửng lơ con cá vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nói một đàng (đường) làm một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói một đàng bắt quàng một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói một đàng làm một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói một đàng quàng một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói một lèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Nói một tấc đến trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói một tấc lên đến trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói năng đoảng hậu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói nặng nói nhẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói năng quân tử cư xử tiểu nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Quan,Khác Biệt, Nòi nào giống ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Phù Hợp,Tương Đồng,Khác Biệt, Nồi nào úp vung nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Phù Hợp,Tương Đồng,Khác Biệt, Nồi nào vung ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Phù Hợp,Tương Đồng,Khác Biệt, Nồi nào vung nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Quan,Khác Biệt, Nồi nát chẳng khỏi tay thợ hàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nơi nên nọ có nơi có nọ nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ngang hay trái tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc, Nói ngang làng hay ghét Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ngang như cua Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ngang nói ngược Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Nói ngay hay trái tai. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói nghe điếc con ráy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nội ngôn bất xuất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói ngon nói ngọt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói ngọt lọt đến xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nói người chẳng nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy rằng xa hay gần Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Nói người khác chắc gì mình đã hơn. Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu, Nòi nhà lang là dòng máu chó Nòi kẻ khó là máu khú máu rồng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói nhăng nói cuội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Nói nhiều làm ít Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như bà lão tám mươi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như chém gạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như chó cắn ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như chó đéo sầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như con vẹt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như cưỡng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói, Nói như dao chém đá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói như đóng đinh vào cột Chi tiết

Page 25 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17