Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Mẫn,Ăn Nói, Hay làm thì đói hay nói thì no Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Mẫn, Hay làm thì giầu, có chí thì nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang, Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hễ nóng nước thì toan vơ rế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Hết cả gà lẫn chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái, Hết chay thầy đi đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hết chuyện nhà ra chuyện người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Hết cơn bĩ cực, đến kỳ thái lai. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Hết cơn hoạn nạn, đến hồi hiển vinh. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hết của nhà ra của người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hết gạo thì nạo thêm khoai Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Khuyến Học, Học sách ba năm, chưa bằng đi thấy ba ngày. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thầy Cô,Khuyến Học,Giao Thiệp,Bằng Hữu,Láng Giềng, Học thầy không tày học bạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hóc xương gà, sa cành khế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đổ máu chớ không đổ rượu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đổ mồ hôi sôi nước mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đổ mồ hôi xót con mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Tranh, Đồ tể đánh nhau nong thịt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đoàn thể chỉ huy cá nhân phụ trách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đoạn trường ai có qua cầu mới hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Độc hạc kê quần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đọc vạn quyển sách không bằng đi trăm dặm đường Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Ăn Trộm, Đói ăn khoai ăn nâu, Đừng có đi ăn trộm. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức, Đói ăn măng ăn rau, Đừng có đi ăn cắp. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Đói ăn rau má chớ ăn bậy bạ mà chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng, Đói bụng chồng, đau lòng vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình,Tình Nghĩa, Đói bụng chồng, hồng má vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đói cả năm không ai đói một bữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Quả,Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Quả Báo, Đời cha ăn muối, đời con khát nước Đời cha ăn ớt, đời con bị cay. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Đời cha đắp nấm đời con ấm mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Đời cha làm ra nợ thì đời con phải chịu trả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Đời cha trồng cây, đời con ăn quả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Đói chẳng chết rét chẳng gầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lễ Hội,Sinh Tử, Đói cho chết ngày tết cũng no Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đói cho qua nết phải giữ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo,Giàu Nghèo,Thanh Bần,Đạo Đức,Ứng Xử, Đói cho sạch rách cho thơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đời cua cua máy đời cáy cáy đào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Trách Nhiệm,Bổn Phận, Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đối cuồng tính phi chánh nghĩa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Đói lòng con, héo hon cha mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muôn chung nghìn tứ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mượn đầu heo nấu cháo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn đẹp mặt phải nặng cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn được khen té hen ra ngoài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Chăn Nuôi,Gia Cầm, Muốn giàu nuôi lợn nái, Muốn hại nuôi bồ câu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Muốn giàu nuôi tằm muốn nằm đi kiện Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Súc,Chăn Nuôi,Gia Cầm, Muốn giàu nuôi trâu cái, Muốn lụn bại nuôi bồ câu… Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chăn Nuôi,Gia Cầm, Muốn giàu nuôi gà mái, Muốn lụn bại nuôi bồ câu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,Buôn Bán,Nghệ Thuật, Muốn giàu thì buôn bè, Muốn què thì tập vật. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mượn gió (Nhờ gió) (Duồng gió) (Nhờ nắng) bẻ măng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mượn gió bẻ măng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn lãi buôn be muốn què tập gậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn lãi buôn bè muốn què tập vật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn làm giàu phải có đào có kép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn làm ông cái lông không mất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Công Lao,Cần Mẫn,Chế Giễu, Muốn làm ông cái lông không muốn mất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giáo Dục,Văn Hóa,Nghệ Thuật, Muốn lành nghề chớ nề học hỏi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn lụn bại nuôi bồ câu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Mượn máu còn hơn cháu chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Muôn màu muôn vẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Muốn máy thì phải có kim (2) Muốn hay ắt phải đi tìm người xưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn ngang nào được ngang nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Muôn người như một Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Muốn no mò xuống nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dâu Rể,Cha Mẹ Chồng,Cha Mẹ Vợ, Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Muốn nói ngoan làm ông quan mà nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Muốn nói oan làm quan mà nói Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, Tục Ngữ Đặc Sản, Hôn Nhân Muốn ăn bánh ít lá gai, Lấy chống hải đảo sợ dài đường ghe. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn sao được vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn sống lâu cầu vua Ðế Thích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muôn sự của chung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn thế cho được thế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình, Muốn thương chồng phải bồng con ghẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn trắng thì gắng lấy cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn tròn phải có khuôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Con Cái,Hôn NHân, Muốn vợ khôn phải bảo Muốn con khôn phải rèn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Muốn vuông phải có thước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Muốn xem hội, phải đi đến chùa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Mưu cao chẳng bằng chí dày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mưu cao chẳng nọ chí dày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưu con đĩ trí học trò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Ứng Xử,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Mưu thâm họa diệt thâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưu thần chước quỉ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưu thầy chước thợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưu toan thì dễ sự thành khôn dễ làm nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Nạ dòng trang điểm mong cướp chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nạ dòng vớ được trai tơ Chi tiết

Page 24 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17