Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Yêu nhau bốc bỏ giần sàng, ghét nhau mâm ngọc đũa vàng cũng không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình,Tán Tỉnh,Đi Lại,Cảm Xúc, Yêu nhau yêu cả tông chi Ghét nhau ghét cả đường đi lối về Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Thương Yêu, Yêu nhau, cái chấy cắn đôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Thói Đời,Cảm Xúc, Yêu nhau, chín bỏ làm mười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Cảm Xúc, Yêu nhau, rào giậu cho kín Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Tình Cảm,Cảm Xúc, Yêu thầm dấu bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Nông Tang,Khuyến Nông, Yếu trâu còn hơn khoẻ bò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Nông Tang,Khuyến Nông, Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Cảm,Giao Tiếp,Đạo Đức,,Kinh Nghiệm,Lễ Giáo, Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Cảm,Giao Tiếp,Đạo Đức,,Kinh Nghiệm,Lễ Giáo, Yêu trẻ trẻ đến nhà; Yêu già, già để tuổi (phúc) cho Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo,Cảm Xúc, Yêu vì nết, chẳng chết vì người. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xay thóc có dàng việc làng có mõ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xe chỉ buộc chân voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xẻ đàn tan nghé Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xe dây buộc mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xé gấu vá vai (Giật gấu vá vai) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thông,Đi Lại, Xe không bánh như cánh không lông. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Cơ,Lợi Dụng, Xé mắm còn hòng mút tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xem (Coi) mặt mà bắt hình dong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bằng Hữu, Xem bạn biết người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng, Xem hội đến chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Xem ngày không tày đốt mụn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt, Xem trong bếp biết nết đàn bà Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Phụ Nữ,Nội Trợ, Xét đàn bà nhìn gấu váy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xí hụt cụt tay ăn mày chó cắn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xí xao ba bữa ngày mùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xí xô như thằng Ngô vỡ tàu Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Đạo Đức, Người thương người bao nhiêu cũng thiếu Người ghét người bao nhiêu cũng dư Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người trên cây chẳng lo người dưới lại lo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người trên cây không lo, lo người dưới đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người trên ở chẳng chính ngôi, để cho người dưới chúng tôi hỗn hào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người trong chưa tỏ người ngoài đã hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người trước bắt cầu kẻ sau theo dõi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người vo tròn kẻ bóp bẹp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Người vụng đan thúng giữa đàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Người vụng đan thúng giữa đường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng, Người xa, tiếng không xa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nguyên nhân nào hậu quả đó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Pháp Luật, Nguyên nói có, bị nói không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thiệp,Bằng Hữu,Láng Giềng, Nhà có láng giềng nhà, Đồng có láng giềng đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhà có nền ắt phải vững Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhà có ngạch vách có tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhà có nghạch, vách có tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhà có tiền ắt phải vững Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhân nào quả nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhẩn nha như ếch vồ hoa dâm bụt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhân nhàn hữu kỳ tài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhăn nhăn nhó nhó cũng một oản Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhăn nhó như khỉ ăn gừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhăn nhó như nhà khó hết ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhân sát vật vật dưỡng nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhân mệnh chí trọng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Nháo nhác như gà con lạc mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nháo nhác như gà phải cáo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mít tròn dưa méo thị vẹo trôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mớ ba mớ bảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Mồ chẳng chối nói dối cho mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tang Chế,Gia Đình,Vợ Chồng, Mồ chồng chưa khô ngọn cỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mở cờ trong bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mồ côi cha ăn cơm với cá Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Cha Mẹ, Mồ côi cha đeo chưn chú mồ côi mẹ níu vú dì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Mồ côi mẹ lót lá nằm đường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Liều Lĩnh,Chế Giễu, Mó dái ngựa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mỡ gà thời gió, mỡ chó thời mưa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Mồ mả làm cho người ta khá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Mồ mẹ không khóc khóc bối lòng bong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục,Diện Mạo, Mộc mạc ưa nhìn lọ trang điểm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von, Mọc như nấm mùa mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mộc thạch tâm trường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Môi chước chi ngôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mới chuộng cũ vong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mới có ván đã bán thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mới có ván đã dạm bán thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Ăn Nói, Môi cong hay hớt nhưng bớt nói ngoa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Liên Hệ, Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mỗi lần đạp cứt chẳng lẽ mỗi lần chặt chưn Chi tiết
Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Tướng Mạo, Môi mỏng hay hớt, môi trớt hay thừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mỗi người mỗi điều, Dỡ lều mà đi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Mỗi người một điều, dỡ lều mà đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mỗi người một nắm cũng đắm thuyền ông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Số Lượng,Tốt Xấu, Mỗi người một nắm thời đắm đò ông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp, Mỗi người thì có một nghề, Con phượng thì múa, Con nghê thì chầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Nơi Ăn,Chốn Ở, Mỗi nơi mỗi quê, mỗi nhà mỗi cảnh Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Mồm ăn núi đá lở, Tay dừng mồm mốc. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Mồm ba hoa, mổ gà không xong. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Mớm cơm mớm cháo mặc áo xỏ tay Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Thiên Nhiên, Mồm ếch tự giết ếch. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Mồm loa miệng chảo mách lẻo đôi co Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Môn chẳng ngứa mà bạc hà tăn tăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Môn không ngứa thì khoai ngứa nỗi gì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hiện Tượng, Mồng ba ăn rốn mồng bốn ngồi trơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Mồng ba ăn rốn, mồng bốn ngồi trơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hiện Tượng, Mồng ba câu liêm Mồng bốn liềm cụt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hiện Tượng, Mồng bẩy ngâu ra, Mồng ba ngâu vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Thời Tiết, Mống cao gió táp mống áp mưa rào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Thời Tiết,Hiện Tượng, Mồng chín tháng chín có mưa, Mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Hiện Tượng, Mống chuồn dài thì nắng, Mống chuồn ngắn thì mưa Chi tiết

Page 22 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17