Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hoàn Thiện,Phẩm Chất, Ai ơi đã quyết thi hành, Đã đan thì lận tròn vành mới thôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Linh Tinh, Ải thâm không bằng dầm ngấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Tế,Tính Cách,Tương Quan,Lợi Dụng, Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Chế Giễu,Tương Quan,Phụ Nữ,So Sánh, Ai trông thấy ma biết đàn bà ăn bớt (ăn vụng) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Chế Giễu,Tương Quan,Phụ Nữ, Ai trông thấy ma, mà biết đàn bà ăn bớt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan, Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt, Đàn ông cắp chà đàn bà làm tổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt, Đàn ông cụ kệ, đàn bà tệ lận. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Duyên Dáng,Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt, Đàn ông cười hoa đàn bà cười nụ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đàn ông không biết buộc lạt: đàn ông hư Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Đàn ông không biết cầy bừa là đần, Đàn bà không biết khâu vá: người tồi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đa Tình,Tật Xấu, Đàn ông như cái nơm bạ đâu úp đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đa Tình,Tật Xấu, Đàn ông như gậy ăn mày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt, Đàn ông như giỏ đàn bà như hom Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đàn ông vượt bể có chúng có bạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Đan, chẳng tày giặm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đấng anh hùng đừng oán mới nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Đắng cay, vẫn thể ruột rà, Dù xa xa lắm, vẫn là anh em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đặng chim bẻ ná đặng cá quăng nơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đánh kẻ bỏ đi không ai đánh người chạy lại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Đánh mõ không bằng gõ thớt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đánh nhau chia gạo chào nhau chia cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Tật Xấu, Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình,Huyết Thống, Đánh nhau vỡ đầu là anh em rể Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống, Giáo Dục, Thầy Cô, Danh sư xuất cao đồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đánh trống động chuông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đánh trống động trống, bứt dây động rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Huênh Hoang, Đánh trống qua cửa nhà sấm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đạo cao năm thước thì ma cao một trượng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Dáo dác như gà con lạc mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đào hồ thả sen làm men ủ bột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Ăn Chơi,So Sánh, Béo chê ngấy, gầy chê tanh Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Tính Nết, Biếng học thì dốt, ưa sắc tốt thì nguy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thú Vật,Thiên Nhiên,Nghi Vấn, Biết đâu cái tổ con chuồn chuồn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghi Vấn, Biết đâu được ma ăn cỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lẽ Phải,Sự Thật, Chê Trách Biết đâu mà há miệng chờ ho Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp, Biết dệt không tốn suốt Biết nói không tốn lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Biết được cơ Trời việc đời chẳng khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Huênh Hoang, Biết được miệng bì miệng vò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bất Hiếu,Hán Việt, Biết hiếu hữu tam vô hậu vi đại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tu Thân, Biết mệnh trời mười đời chẳng khó Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Khôn Ngoan, Biết nhẹ như giấy, Không biết nặng như sắt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Biết sự trời, mười đời chẳng khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Không Ngoan, Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Biết tội đâu mà tránh biết phúc đâu mà cầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Biết việc trời, muôn đời không khổ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Y Lý,Cha Mẹ, Binh con lon xon mắng người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Bình Cũ rượu mới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Hán Việt, Bịnh tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lẽ Phải,Sự Thật,Trách Nhiệm,Bổn Phận, Bò ăn mạ thì dạ bò hay. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lẽ Phải,Sự Thật,Trách Nhiệm,Bổn Phận, Bò ăn mạ, có dạ bò chịu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Bơ bãi bà vãi lên chùa Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Sinh Tử, Bò chết để da, người già chết để tiếng, để lời Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Tướng Trâu,Gia Súc, Bò đẻ tháng năm nỏ bằm thì hui Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Xanh đầu con bác bạc đầu con chú Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xanh không thủng cá đi đằng nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Xanh nhà hơn già đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xanh râu là chúa bạc đầu là tôi Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Thay Đổi, Xấu bao nhiêu ở năm ngoái, Tốt bao nhiêu ở năm mới. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu bát đĩa (bát dĩa) đồ ăn cũng vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Xấu gỗ nhưng tốt nước sơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Xấu gỗ tốt nước sơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khoe Khoang, Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu lá xấu nem xấu em xấu chị Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Duyên Dáng, Xấu mã có duyên thầm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu mã mà có duyên thầm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu mặt dễ sai đẹp trai (lành trai ) khó khiến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh, Xấu mặt dễ sai lành trai khó kiếm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc, Xấu mặt ghét người giòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Diện Mạo, Xấu mặt hơn béo bụng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu mặt mà chặt da Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu mặt mà chặt nồi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu mặt mà no lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu máu đòi ăn của độc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu máu mà ưa của độc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu người tốt nết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu như Chung Vô Diệm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Chế Giễu,Diện Mạo, Xấu như ma cũng thể là con gái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Chế Giễu,Diện Mạo, Xấu như ma lem Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Phụ Nữ,Chế Giễu,Diện Mạo, Xấu như ma nhả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chanh Chua,Diện Mạo, Xấu như ma vinh hoa cũng đẹp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Xấu số thiệt thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu tao thì xấu mi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Xấu thiếp hổ chàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xấu trời ăn mày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xảy chân đỡ lại xảy miệng chẳng đỡ được nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Hành Động,Ứng Xử Tự Nhiên, Sẩy chân sẩy tay còn vớ được Sẩy miệng không vớ được (Dị bản: Xẩy....) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xây cống xây cầu không bằng cho nhau bát gạo Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Xây dựng gia đình mới biết gạo muối đắt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chanh Chua,Cảm Xúc,Trách Nhiệm,Bổn Phận, Xay lúa thì đừng ẵm em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xay lúa thì thôi ẵm em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc, Yêu ai thì bốc lên trời ghét ai thì dìm xuống đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Chế Giễu, Yếu bóng vía Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Yêu con chị, vị con em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Yêu con, ngon của. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái,Gia Súc,Gia Cầm,Cảm Xúc, Yêu gà gà mổ mắt yêu chó chó liếm mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc, Yêu nên bấc ghét nên chì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc,Ứng Xử,Giao Tiếp, Yêu nên tốt ghét nên xấu Chi tiết

Page 21 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17