Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Qua sông đến bến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Qua sông nên phải lụy đò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sông Nước, Qua sông phải lụy đò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quá tam ba bận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Tiết, Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quạ thấy gà thì đớp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quạ theo gà con Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Vong Ân,Bạc Nghĩa, Qua truông buông gậy Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Vong Ân,Bạc Nghĩa, Qua truông đấm buồi cho cọp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Quả xanh gặp nanh sắc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Quả xanh lại gặp nanh sắc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Quan cả vạ to. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Quan chẳng lành mắng giành không vững Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Quan có dạng tướng có hình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quần còn lai áo còn bâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Quan cứ lệnh lính cứ truyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Quan hay quân chồng hay vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quan hệ bình thường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quần hồ áo cánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Quân hùng tướng mạnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quan huyện đi quan tri nhậm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quan khôn thì dân sáng quan dại thì dân ngu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Quân lệnh như sơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quần manh vẫn quần manh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Quan muốn sang, nhà hàng muốn đắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Quan Quyền,Chính Trị,Hành Chánh,Hành Chính, Quan nhất thời, dân vạn đại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Quan nói hiếp đồng nghiệp nói thừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Quan phủ đi, quan tri nhập Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Quan san đã trải bị mang đã từng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội, Quan sang cũng bởi làng mà ra. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chính chuyên thợ giác đĩ già quận công Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Chó ăn đá gà ăn muối (ăn sỏi) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái, Chỗ ăn không hết chỗ thết không khẳm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hà Tiện, Cho áo, tiếc dải. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Ứng Xử,Giao Tế, Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Giáo Dục,Đạo Đức, Chớ cho ai lận, chớ hề lận ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Thế Lực, Chó chùa bắt nạt chó làng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Thế Lực, Chó chưa cắn đã chìa răng ra. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Chợ có phiên, tiền có ngữ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó cùng nhà, gà cùng chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Chó dại có mùa, người dại quanh năm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chờ được vạ má đã sưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó già, gà non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó giống cha gà giống mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó giữ nhà gà gáy sáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tương Xứng,Giới Hạn,So Sánh, Cho không hết, thết không khắp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhắn Nhủ, Chớ lấy thành bại mà luận anh hùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Chó lê trôn, gà gáy gở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó liền da, gà liền xương Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Súc,Nông Tang, Chó ngu sủa mặt trăng, Người ngu hát ngày mùa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Chợ Búa,Tình Nghĩa,Bằng Hữu, Cho nhau vàng, không bằng trỏ đàng đi buôn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Chó quen nhà, gà quen chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống, Chó sủa mặc chó đường ta ta đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống, Chó sủa, chó không cắn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đợi Chờ,Thiên Nhiên, Châm Biếm Chờ sung rụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không sợ hẹp nhà sợ hẹp bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không thành công cũng thành nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không thầy đố mày làm nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không thương sao lấy không khuấy sao hôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình,Phận Nghèo, Không tiền chồng Ðông vợ Ðoài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Kinh Nghiệm, Không tiền khoáng hậu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Kinh Nghiệm, Không tiền không gạo mạnh bạo gì thầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Kinh Nghiệm,Thân Phận, Không tiền không gạo mạnh bạo xó bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Không tiền nói ra chẳng khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Kinh Nghiệm,Thân Phận, Không tiền trần bì chỉ xác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Kinh Nghiệm,Thân Phận, Không tình cũng nghĩa tâm giao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ưa đổ thừa cho xấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ưa thì dưa có giòi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Không vào hang hổ, sao bắt được hổ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Không vào hang hùm sao bắt được hổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không vay mà trả không vả mà sưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khư khư như ông từ giữ oản Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Hư, Khua môi múa mép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khuyên đừng theo đó bỏ đăng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ki cóp cho cọp nó xơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiếm củi ba năm đốt (thiêu) một giờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Cần Kiệm,Hoang Phí,Kinh Nghiệm, Kiếm củi ba năm thiêu một giờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiếm được một muốn ăn mười Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Kiến bò lểnh nghểnh, Chuột chạy ào ào, thế nào cũng bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Kiến cánh trong tổ bay ra, bão táp mưa sa tới gần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Kiến dọn tổ thời mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Kiến giả nhất phận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Đạo Đức,Tình Người, Kiến ngãi bất vi vô dõng giả, Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiến ngưu như kiến dương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Kiên Nhẫn,Tính Nết,Kiên Trì, Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiến tha lâu cũng đầy tổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Kiến tha lâu đầy tổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiến thố kiến khuyển Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiến trong miệng chén có bò đi đâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Kiến vào chân ai người ấy phủi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kiếp xưa đã vụng đường tu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Kiết hậu tùng sanh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Kiết nhân thiên tướng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Kim chỉ có đầu, tằm tơ có mối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trách Nhiệm,Bổn Phận, Ai làm người ấy chịu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống, Ai nắm tay suốt ngày đến tối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Ứng Xử, Ai nắm tay thâu ngày đến tối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan, Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận Chi tiết

Page 20 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17