Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Bản nào, bản không có gà vàng Mường nào, mường không có người giỏi. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Chiều chồng không dệt được vải Chiều con không có ăn Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Vợ Chồng,Quan Quyền, Chồng làm nên ông, nên quan Bởi vợ khôn ngoan, hiền lành. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Ứng Xử, Chuối đã trồng không nên nhổ Dâu đã trồng không nên bới. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Ứng Xử, Làm nhà đợi gianh thì không tốt, Làm ruộng đợi mạ thì không tốt Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Con Cái, Làm ruộng ai chẳng muốn ngon, Nuôi con ai chẳng muốn khôn lớn. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Ứng Xử, Muốn ăn cơm phải bừa ruộng kỹ, Muốn ăn khoai phải phát rừng lồ ô Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Khoe Khoang,Tự Hào, Chưa gặp giặc chớ khoe giỏi võ Chưa qua sông chớ vội khoe giỏi bơi. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Ứng Xử, Rét vừa tốt mạ, rét quá tốt rau. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Vợ Chồng,Tính Nết, Chồng tốt như lạt buộc nhiều vòng Chồng hư như tổ ong buộc cổ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Đi hỏi về chào Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Ăn Uống, Rượu ai người ấy uống Võng ai người ấy ngồi Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân,Tướng Mạo, Hiểu con trai xem bờ ruộng Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em liền khúc ruột Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Vong Ân,Bạc Nghĩa, Qua truông buông gậy Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Vong Ân,Bạc Nghĩa, Qua truông đấm buồi cho cọp Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Đêm nằm năm ở Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Sinh Tử, Bò chết để da, người già chết để tiếng, để lời Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Ca Dao Ứng Xử,Đời Sống, Xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Phụ Nữ,Nội Trợ, Xét đàn bà nhìn gấu váy Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Giàu Nghèo,Thói Đời, Đói ăn vụng túng làm càn Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Quả Báo, Nói dối người già, mọc nhọt ở mắt Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu, Nòi nhà lang là dòng máu chó Nòi kẻ khó là máu khú máu rồng. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Dân Ca Tinh Yêu Trai Gái,Nơi Ăn Chốn Ở,Cây Cỏ, Cây mít nhà em ở cửa trái Cây vải ở cửa phía đông Đã sai bông bén bép Đẹp duyên chưa hỡi em? Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc Nên trống chim khướng mái chim kẹc Đang ăn trái mỉ chín ương Chạm nên giường vua chúa Chạm nên ngựa vua ông Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa Cây dâu bằng cây tre Cành dâu bằng cành ráng Một tháng chín lứa tằm Một năm chín lứa kén… Gửi trống chim chủng ó vọ treo tràng Anh đi đồng trưa về đồng ngày Nó gọi trên tầng mây lấp Gọi trên bậc mây xanh Trèo trèo ai có tình thì nhớ Ai có tình có nghĩa thì thương Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc Nên trống chim khướng mái chim kẹc Đang ăn trái mỉ chín ương Chạm nên giường vua chúa Chạm nên ngựa vua ông Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Cha mẹ, Sinh con không ai sinh lòng, Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Của biếu của lo của cho của nợ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Gần đâu xâu đấy Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên,Lý Lẽ, Gần lang mất gà Xa làng sợ kẻ chợ. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Hoàn Cảnh,Thân Phận, Quan tài nằm ngang họ lang Quan tài nằm dọc họ dân. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Con lang thì lại làm lang Con nhà tầm thàng thì vẫn là dân Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Tật Xấu, Kẻ ác có lông hùm treo trong bụng Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Đánh chó không nể chủ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Nghĩa,Bằng Hữu, Bạn xa cũng thương, Bạn trong mường cũng nhớ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Đứt dây động rừng Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Ca Dao Ứng Xử,Xử Thế,Hiếu Khách, Khách đến nhà không đánh chó Khách đến ngõ không mắng mèo Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Ca Dao Ứng Xử,Hiếu Khách, Khách đến nhà không gà cũng lợn Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Đạo Đức,Sinh Tử, Dao sắc gãy chuôi, người ngay dễ chết. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc,Giận Hờn, Giận mắng lặng thương Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Ca Dao Ứng Xử,Đời Sống, Xởi lởi trời gửi của cho, Bo bo trời co của lại Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Hiếu Thảo,Cha Mẹ,Con Cái, Ăn cá mới biết cá có xương, Nuôi con mới biết thương bố mẹ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Ăn cây đào rào cây đào Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em, Làm em thì dễ, làm anh thì khó Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Lo Xa,Đời Sống,Ứng Xử,Lo Xa, Chưa nóng nước đã đỏ gọng Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Giàu Nghèo,Ứng Xử,Đời Sống, Giàu bán ló, khó bán con Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Ca Dao Giàu Nghèo,Ứng Xử,Đời Sống, Giàu giữa làng, sang giữa mường Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ăn no mặc ấm Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Một năm làm nhà, ba năm trả nợ Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Giới Tính, Một người đàn ông không dựng nổi nhà Một người đàn bà không cắt nổi gianh. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Một người đàn ông không làm nổi nhà, Một người đàn bà không làm nổi khung dệt Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Hư,Tật Xấu, Ngủ trưa quen mắt Mắng vặt quen mồm. Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tính Nết,Gia Súc, Mèo già hoá cáo Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Phép quan không bằng tuần rượu Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,Quan Quyền, Lang đến nhà như ma đến cửa Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Lang đi chợ để nợ cho dân Chi tiết
Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Quả Báo,Ăn Trộm,Hài Hước, Ai ăn trộm ngỗng cổ người ấy cao Chi tiết
Hải Ngoại Ca Dao Gia Đình,Vợ Chồng,Nghề Nghiệp, Ở đây chồng Tách (technician), vợ Ly (assembly) Cùng làm một buổi, còn gì sướng hơn Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Rừng rậm nhiều gỗ, Lòng rộng nhiều khách. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Cái,Gia Đình, Gốc cây mục, thân cây tàn, Con hư từ bé, lớn không thành người. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Người có nết người ngoan, Người mất nết người hư. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Xây dựng gia đình mới biết gạo muối đắt. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Nói người khác chắc gì mình đã hơn. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Hạnh Phúc, Lửa đỏ ấm nhà, than đen lạnh bếp. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Con Cái, Chăm hoa hoa nở, Chăm con con ngoan Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Thời Gian, Tháng giêng đầu năm làm điều ác, Cả năm điều ác ắt chẳng tha. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Thời Gian, Tháng Giêng đầu năm làm điều thiện, Cả năm điều tốt đến đầy nhà. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Thời Gian, Tháng tư gieo trồng tháng mười thu hoạch Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Thời Gian, Tháng tư lười biếng tháng mười chẳng thu. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Con Cái, Bỏ hoa hoa héo, Bỏ con con hư Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Gia Súc, Con trâu là cầu ngô lúa, Con ngựa là vựa sắn khoai. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Trên tay bưng bát cơm thơm, Nhớ người chăm bón sớm hôm trên đồng. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Nghi Vấn,Thiên Nhiên, Ai biết được sông dài hay suối dài. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Chế Giễu,Âm Điệu,Phóng Khoáng, Trống kêu, ở trong lòng không có gì. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Tín Ngưỡng,Y Lý, Có phúc gặp thày, Vô phúc chẳng gặp thày. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Cần Kiệm,Cần Mẫn, Người khôn, người nằm, lòng không nằm, Người siêng, người nằm, lòng không rỗi. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Ân Nghĩa, Qua mảng nhớ người chở. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Thói Đời,Cây Trái Quả mít vỏ xù xì, Ở trong ăn dịu ngọt. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Khôn Ngoan, Biết nhẹ như giấy, Không biết nặng như sắt. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Thay Đổi, Xấu bao nhiêu ở năm ngoái, Tốt bao nhiêu ở năm mới. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Khôn Ngoan, Người thông minh ngủ, Lòng không ngủ. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Cây bé uốn thẳng, Cây cao uốn gẫy. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Khuyến Học, Học sách ba năm, chưa bằng đi thấy ba ngày. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên,Đời Sống, Trước bắc cầu, Sau noi theo. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Phụ Nữ,Diện Mạo, Hoa thơm không cần đứng đầu gió, Nhà có gái đẹp không nhiều lời. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Quan Quyền, Ba thanh niên bàn luận bằng ông già, Ba ông già bàn luận bằng ông quan. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Gia đình,Anh Chị Em, Chị ngã có em dắt, Em ngã có chị nâng. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm, Già một năm, biết thêm lý. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Hiếu Thảo,Con Cái,Cha Mẹ, Trẻ con dựa bố mẹ, Già cả nương con cái. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Thành Ngữ Ứng Xử,Cây Cỏ,Thiên Nhiên, Tre già để gốc măng non mọc. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Thấy qua, không bằng luyện lại, Luyện qua không bằng làm qua. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Rễ cây ngắn, Rễ người dài. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Trời kêu trước, trời không mưa. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Cần Kiệm,Cần Mẫn, Có chí mài lưỡi cày thành kim, Có chí mài hòn đá thành tiền. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Cộng Đồng,Đời Sống, Một người bắc cầu trăm người qua, Một người viết sách trăm người đọc. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Ngựa phục roi, người phục lý. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Sức Mạnh, Lấy lý làm sức, đừng cậy sức khỏe. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Gia Cầm, Lấy tai làm mắt, gọi quạ là gà. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Chế Giễu, Mù quá hóa mưa, lười quá hóa ngu. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Ruộng đợi mạ mới tốt. Mạ đợi ruộng thóc ít. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Nông Tang, Có phên che ruộng, Không có phên che mồm. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Càng học cáng biết, Càng biết càng giỏi. Chi tiết

Page 2 of 397 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17