Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng cơm manh áo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng còn hôi sữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiếu Khách, Miệng còn se có đâu chè thiết khách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiếu Khách, Miệng còn thèm lại có nem đãi khách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng đất cắm dùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng đỉnh chung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng đọc ca tay tra lỗi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Miệng hùm gan sứa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Miệng hùm nọc rắn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng kẻ sang có gang có thép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng khấn tay vái Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Dại, Miệng khôn, trôn dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng không làm da non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng kia hạ rộng miếng nọ động quan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Miệng lằn lưỡi mối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng lúng búng như ngậm hột thị Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng nam mô bồ tát Giấu giáo (dao) mác sau lưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng nam mô bụng một bồ dao găm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng ngậm hạt thị Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Miệng ngậm vàng ngậm bạc, Gặp người không biết chào cũng ngu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng ngon đánh ngã bát đầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Miếng ngon nhớ lâu lời đau nhớ đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Miệng nhà giàu nói đâu ra đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Miệng nhà quan có gang có thép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Miệng như gàu dai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Miệng nói chân đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Miệng nói tay làm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng ông cai vai đày tớ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Miệng Phật tâm xà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng quan trôn trẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng quen trôn trẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng sót miếng ngon Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng thế chê cười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng thế gian chẳng ít thì nhiều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng thịt là miếng nhục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Trầu Cau,Giao Tế, Miếng trầu héo chung rượu lạt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Trầu Cau,Giao Tế, Miếng trầu là đầu thuốc câm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Trầu Cau,Giao Tế, Miếng trầu làm đầu câu chuyện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Trầu Cau,Giao Tế, Miếng trầu nên dâu nhà người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Trầu Cau,Giao Tế, Miếng trầu nhận ngỏ là miếng trầu bỏ đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Tướng Mạo, Miệng tu hú ăn lở rú lở non! Chi tiết
Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Chế Giễu,Tướng Mạo, Miệng tu hú, ăn lở rú lở rí Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Tướng Mạo, Miệng tươi như hoa nở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình chê ta đục mình đà trong chưa ? Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, So Sánh, Tương Quan Mình da cóc trong bọc vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình đồng da sắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình gầy là thầy cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Diện Mạo, Mình gầy xác ve Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình làm ra chẳng ma nào làm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Mình lính tính quan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình sống hơn đống vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mít chạm cành chanh chạm rễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Mít chạm cành, chanh chạm rễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Thần hồn nát thần tính Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Thần khẩu hại xác phàm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Than không hồng đuôi cá không cong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thế Lực,Chế Giễu, Thần linh cũng kinh đứa ngô Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thân lươn bao quản lấm đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận, Thân lươn chẳng quản lấm đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thân sống không bằng thân chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Than thân trách phận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thần thánh bất khả xâm phạm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội,Ứng Xử,Thân Phận,Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội,Ứng Xử,Thân Phận,Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Thân trâu trâu lo, thân bò bò chịu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức, Thân trọng thiên kim. (1) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng ba bà già chết cóng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thời Gian, Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Thời Gian, Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng ba ngày tám Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng ba u ám thì nắng, tháng tám u ám thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Thời Gian, Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng bảy kiến bò chỉ lo trời (lại) lụt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Thời Gian, Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thời Gian, Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng bảy nước chảy qua bờ Chi tiết
Miền Trung, Thừa Thiên, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thời Tiết,Thời Gian, Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Thời Gian, Tháng bảy trông ra, tháng ba trông vào. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Thời Gian, Tháng chạp cày ủ, gánh thóc gãy đòn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp,Kinh Nghiệm,Giao Tế, Thằng chết cãi thằng khiêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thiên Nhiên,Thổ Sản, Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang,Thời Gian, Tháng chín mưa rươi (2) Tháng mười mưa mạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Thời Gian, Tháng chín mưa rươi (3) Tháng mười chịu bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng,Thời Gian, Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Gian, Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hiện Tượng,Thời Tiết,Thời Gian, Tháng năm chưa nằm đã sáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,Thời Gian, Tháng năm đi trước, Tháng mười chẳng ngược về sau. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Chợ Búa,Nông Tang,Thời Gian, Tháng năm đong trước, Tháng mười đong sau. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thấy được đường quang bước quàng đường rậm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thuận mắt ta cả nhà đều thuận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Tướng Trâu, Thiệt tình hỏng phải ba hoa hôm qua tui thấy con gà đá trâu..... Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan,Gia Súc, Gà mái gáy mai, lụn bại cửa nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan,Gia Súc, Gà mái gáy thì gở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Gia Súc, Gà mái không gáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Gà ta gáy gà mình cũng đập cánh Chi tiết

Page 18 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17