Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Miền Bắc, Thái Bình, Miền Trung, Quảng Bình Vè, Chống Ngoại Xâm, Quê Hương, Địa Danh, Ái Quốc, Giữa năm Đinh Dậu mới rồi Sư ông chùa Lãng là người đảm đang Viết tờ quyên giáo các làng Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm Chiều hôm còn ở Đồng Xâm Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương Cùng với nghĩa sĩ bốn phương Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh Phá dinh công sứ Thái Bình Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân. (Vè Phá dinh công sứ Thái Bình) Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên Vè, Chống Ngoại Xâm,Lịch Sử,Quân Sự, Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy Nước Nam mình phút dậy can qua Thái Nguyên nay có một tòa Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người Cũng chí toan chọc trời khuấy nước Ông Đội ra đi trước cầm binh Rủ nhau lập tiểu triều đình Những là cai đội khố xanh bằng lòng Duy phó quản bất tòng quân lệnh Hóa cho nên hủy mệnh xót xa Sai người mở cửa nhà pha Đem tù ra điểm được là bao nhiêu? Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh Chớ thị thường uổng mệnh như chơi Rồi ra làm lễ tế trời Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang Phong tám tướng quyền đương quân chính Tù ba trăm với lính ba trăm Đều cùng phát súng cho cầm Vai thì vác súng, lưng khuân đủ đồ Đường tỉnh Thái kì khu chật vật Các đường dây thép chặt ngay Bấy giờ chủ tướng ra tay Chọn đường mai phục, định ngày giao công Kí dây thép lòng không theo phụ Nối dây vào đường cũ đánh đi Đánh về Hà Nội một khi Trình rằng có giặc ở thì Thái Nguyên Tòa thống sứ, toàn quyền hội nghị Lại có lời phủ dụ ra cho Bây giờ nhà nước sẽ lo Sang nhà ông sáu nhỏ to sự tình Tỉnh Thái Nguyên loạn binh quấy rối Một đám tù, cai đội khố xanh Vậy nên ông Sáu biết tình Giấy tư sang tỉnh Bắc Ninh tức thì Truyền ngũ tỉnh nơi nào cũng vậy Lính Đáp Cầu phải dậy tiên phong Lính Tây, khố đỏ hội đồng Mang quân lên đóng đồn ông Chủ điền Ngày mười sáu tiến lên giáp trận Lính Tây đà tử trận trăm ba Bấy giờ khố đỏ tiếp qua Súng trường, trái phá, bắn hòa liên thanh Xông lên thành khố xanh bỏ chạy Kéo quân vào đóng tại đình trung Ngoài thời trái phá đùng đùng Khi vào đến tỉnh sạch không còn gì Quân ông Đội liền đi lên núi Đào hầm sâu làm chỗ lánh thân Nửa đêm quân kéo đi dần Qua vùng Tam Đảo về gần Vĩnh An Mang quân thẳng hướng chợ Vàng Đến làng Hoàng Xá rẽ ngang quân vào Xã đoàn không biết nghĩ sao Sai tuần ra hỏi quân nào đóng đây? Tân quân mới nói khi nay Các quan đi khôi phục ngày rày nước Nam Truyền cho dân cứ ăn làm Các quan đi mở nước không can cớ gì Xã đoàn lòng vẫn hồ nghi Tay cầm cái quắm đứng thì giờ lâu Ông Đội truyền ra chặt đầu Nếu không biết phép pheng đầu một khi! Ông Đội sai quân tức thì Mổ bò giết lợn kịp kì cơm ăn Truyền đòi các cụ trong dân Cho báo có giặc tân quân đóng làng Việt Trì Tây mới kéo sang Súng ống xe ngựa chật đường kéo đi Đến ga Hướng Lại gặp thì Quân Tây đến đó định kỳ nghỉ ngơi Xe cộ tiếp vận tới nơi Quân Tây đi trẩy ngất trời ghê thay! Bài binh lập trận bủa vây Thổi kèn, súng bắn đạn bay vào làng Đi đùng như thể ngô rang Bắn như cuội rải cản đường quân đi Trời cao còn có thánh tri Gió mưa kéo đến Tây thì thôi ngay Đến hai mươi, tin này đã báo Ông Đội kéo về đóng đạo Giang Tiên Đêm nghe súng nổ vang rền Lính thua, lính phải băng miền Tuyên Quang Xuyên qua đèo Khế, đèo Giàng Lính thua, lính lại kéo sang Hoàng Đàm Bên Tây có ông ba xồm Cho mày đi trước, mày nom beng đầu Ông ba bắn chẳng trúng đầu Ông Đội bắn một phát vỡ đầu quan ba Ngày nổi dậy can qua xối động Muốn hoàn công trời chẳng cho làm Sau quân ông Đội phải tan Quân thua, quân phải kéo sang bên Tàu Sau chờ nấn ná ít lâu Nuôi quân dưỡng tướng mưu cầu chuyện sau… ((Vè Đội Cấn) Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao Thói Đời, Những người lải nhải lai nhai Không ở Vũ Nhai cũng ở Đại Từ (*) Những người lử khử lừ khừ Không ở Đại Từ cũng ở Vũ Nhai Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Tán Tỉnh, Chợ Phiên, Ai lên chợ Thái buôn chè Để tôi buôn ấm ngồi kề một bên Chè ngon nấu với ấm bền, Chè ngon được ấm, ấm bền được lâu. Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Thổ Sản, Chết ông, chết cha không bằng Xuân La uống rượu Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Tình Nghĩa, Lịch Sử, Có lòng thì tìm về Yên Thế Không có lòng thì Đèo Khế Thái Nguyên Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Tình Nghĩa, Thiên Nhiên, Khi Mỏ Bạch, khi Xương Rồng Khi Phù Liễn tự, khi Đồng Mỗ am Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Tình Nghĩa, Thái Nguyên đệ nhất danh trà Nước xanh như cốm đậm đà tình quê Dẫu xa ngàn dặm sơn khê Hương thơm quấn quít lối về đường đi Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Tháng Cảnh, Đình Chùa, Chuôm Bồ Đề, giếng Bố Đa, chùa Phượng Linh, đình Đức Trọng Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Thổ Sản, Cá Khe Mo, bò Văn Hão, lão Trung Thần, dân Hóa Thượng Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Tháng Cảnh, Đình Chùa, Trống đình làng Thái, cỗ đãi làng Chiềng Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Đồn Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Khéo ăn làng Thói Khéo nói Úc Kỳ Rù rì Phương Độ Sừng sộ Nga Mi Ru không chịu đi Là anh làng Vạn Ăn chơi có hạng Là đất Phao Thanh Thích được làm anh Thanh niên làng Cả… Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Chợ Búa, Qua Đu, tới Đuổm, lên Chào Rẽ qua phố Ngữ thì vào chợ Chu Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Hà Giang, Ca Dao Quê Hương, Địa Danh, Tình Quê, Thổ Sản, Ai về nhớ vải Định Hòa Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê Nhớ dừa Quảng Hán, Lựu Khê Nhớ cơm chợ Bản, thịt dê Quán Lào. Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Thành Ngữ, Con Người, Đời Sống, Cây chết vì tham lắm quả Người chết vì cái miệng nói ngoa (Mưy thai vưy mạc Hờn thai vừy pạc) (Thành Ngữ Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Thành Ngữ, Con Người, Đời Sống, Muốn nên người phải đừng ngủ trưa (Aỵ pằn hỡn nà nờn cang ) (Thành Ngữ Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Ca Dao, Thiên Nhiên, Lý Lẽ, Con Cò, Ruộng có nước thì cò đến ở Ruộng không có nước thì cò bay đi (Tìn chông dơu sú ngờn ngò sừ Tìn chông mù súi ngờn ngò phây) (Ca Dao Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Đồn Dao, Trò Chơi, Vặt đầu gà Cho con lợn Bảo thằng tao Lấy con ếch Mách trẻ con Đá con cá è lá gianh… (Vặt lấu cạy Ạy tú mâu Cạu vằng câu Àu tú ếch Cạu Lực đêc Thệch tú pa Đè bay hà…)(Đồng Dao Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Lý Lẽ, Vợ chồng dù đẹp xấu cùng nhau ngủ Người tình dù đẹp cũng phải rời bỏ) (Phu say háo nhấu pài tàu sù) Văn sềnh hàn háo di phan lời) (Ca Dao Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Thành Ngữ, Đời Sống, Ý Ở, Ăn Uống, Ăn cơm trông nồi, ăn thịt nhìn mâm (Kên ngài dò mó Kên nò dò pùn) (Thành Ngữ Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao Tương Quan, So Sánh, Thân Phận, Mướp già thì mướp có xơ Gái già thì gái nằm trơ một mình Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Cha Mẹ, Con Cái, Yếu Thảo, Con người ta lên bàn thờ biết cúng Con mình rán bánh không xong (Lực tởi ná theo va theo vẹt Lực làu chen ẹt mấy tầng pằn). (Ca Dao Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Đời Sống, Tình Quê, Lán lều xưa vẫn như xưa Con đường nhỏ mòn trong ký ức Lạc hồn sơn dương Thiu thiu buồn bông cỏ Sông Lô phảng phất một đời người Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Tháng Cảnh, Đình Chùa, Mỹ Lâm suối khoáng đợi chờ Bên nhau thư giãn thả thơ về trời Nà Hàng sinh thái ai mời? Về qua Pắc Tạ núi đồi bao la Thác Lăn bóng ngã la đà Ngắm nhìn thương những mái nhà đơn sơ Dời chân Đền Hạ từng giờ Ghé sang Đền Thượng tôn thờ vốn lâu Lễ hội cấp sắc người Dao Cồng,chiêng rộn rã bay vao không gian Giếng Tanh ,Giã cốm…mùa màng Nhịp chày giã gạo xốn xang lòng người Lăng Can thổ cẩm tuyệt vời! Vĩnh Tân xanh mướt anh ơi đồi chè! Tình yêu năm tháng chở che Gặp em mắt biếc tròn xoe dạt dào Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Ngày anh về với Tuyên Quang Tân Trào, Hồng Thái …cung đàn thong dong Thác Mơ hùng vĩ tuổi hồng Đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ Sông Tuyên Quang bao giờ mới cạn. Trai Tuyên Quang lãng mạn lắm người ơi. Một dải đất quê hương Một Thành Tuyên rất trẻ Tràn trề trong câu hát (Sông Lô Chiều Cuối Năm) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Người đẹp Tuyên Quang cổ mang vòng bạc Môi đỏ như ớt vừa ngọt vừa cay Da trắng chân dài đèo cao áo bay Xe qua Sơn Dương ngược đường lên tỉnh Người đẹp hái chè trẩy ngô ẩn hiện Mắt đen lúng liếng vú tròn đung đưa Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Chưa xa mà đã nhớ Những con đường Xứ Tuyên Mây quàng khăn cho núi Mắt anh quàng dáng em Thị trấn ru về im lặng. Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Dân Tộc Cao Lan, Hát Ru, Thiên Nhiên, Ru con ngủ ngủ, ngủ để mẹ lên nương, bắt con cá cá, Bố đi ruộng bắt con muỗn muỗn, muỗn lì lầm lầm… (U…ú…ú… nung nờn nờn, nờn tắng ché, ché pây lừy au pa pa, chá pây nà au tú lúm lúm, lúm lì làu làu… (Hát Ru Cao Lan) Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Quang, Hà Nội, Ca Dao Quê Hương, Địa Danh, Đặc Sản, Vạn Long dệt cửi kéo hoa An Phú nấu kẹo mạch nha ngọt đường Trung Kính thì lễ vàng hương Nghĩa Đô làm giấy để làng tả văn. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc Vè, Đồng Dao Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị, Quê Hương, Đất Nước,Thương Nhớ Vè phu làm đường lên Tam Đảo Tôi có nhời thăm u cùng bá Ở trên này khổ quá u ơi Khi nào thong thả mát giời Mời u quá bộ lên chơi vài ngày Làm kíp chả được tiền ngay Phải ăn gạo ngữ của thầy cai Sơn Một đồng mười sáu bơ đơn Đong đi đong lại chỉ còn mười lăm Thầy cai cứ đứng chăm chăm Hễ ai hút thuốc lại nhằm cắt công Trời mưa có thấu hay không Quanh năm chẳng có một đồng thừa ra Lấy gì đồng bánh, đồng quà Lấy gì mà gửi về nhà nuôi con Mười năm làm ở đỉnh non Ở nhà cha mẹ vợ con mất nhờ Thân tôi khổ đến bao giờ? Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao Gia Cầm, Kinh Nghiệm,Chăn Nuôi, Nuôi gà phải chọn giống gà Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau (sai) To nhất là giống gà nâu Lông dầy, thịt béo nuôi lâu đẻ nhiều Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Tục Ngữ, Gia Súc, Cha Mẹ, Gà đen chân trắng Mẹ mắng cũng mua Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Đất Nước,Thiên Nhiên Sông Lô một dải trong ngần Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Thời Tiết, Thời Gian, Nông Tang Tháng Tư mồng tám không mưa Bỏ cày bỏ bừa mà đi cuốc nương Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Thiên Nhiên, Nông Tang, Thời Vụ Sim ra nụ, lúa có đòng Sim ra hoa, cày ngả Sim ra quả, cày cấy Sim được lấy, cấy xong. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Gia Súc, Chăn Nuôi Tai lá mít, đít lồng bàn Giống ấy đắt mấy quan tiền cũng mua. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Gia Súc, Chăn Nuôi, Tướng Trâu Trâu hoa tai, bò gai sừng Lang đuôi thì bán, lang trán thì dùng Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Nghề Nghiệp, Đặc Sản Ngói lò Cánh, bánh quan Đanh Sành Móng Cái, vại Hương Canh Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Làng Nghề, Đặc Sản, Giường tre Vĩnh Mỗ Nhà gỗ Kiên Cương Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Đia Danh, Con Người, Thời Gian, Chợ Phiên, Bỏ con bỏ cháu, Không ai bỏ mồng sáu chợ Dưng Đầu đình có giếng phong quang Có cây cổ thụ có hàng nghỉ ngơi Chợ Dưng mồng sáu tiệc vui Khắp nơi náo nức về chơi hội làng Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Chợ Phiên, Đinh Xá có quán nghỉ chân Có sông tắm mát lại gần chợ phiên Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Lễ Hộ, Thời Gian Tháng bảy thì được xem bơi Tháng hai xem rước được chơi ba đình Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Lễ Hội , Địa Danh, Trò Chơi Dân Gian, Tháng Giêng mồng sáu tiệc vui Gần xa nô nức đến chơi hội này Trên mũ áo sắp bày nghi vệ Dưới nhà trò các nghệ giở ra Bốn bề đào đỏ chanh chua Đôi bên hàng xứ giãn ra đánh cờ Trai tráng lực thi bơi thuyền ván Gái đang thì đánh dún đu đôi Trên cầu quan hội ngồi chơi Dưới thời các vãi các nơi cúng giàng Từ chợ cho chí trong làng Tổ tôm xóc đĩa đánh tràn cung mây Ngày thời đàn ngọt hát hay Đêm thời chèo hát, leo dây ầm ầm . .. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Nhất Sậu quả, nhì Gả Gối. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Làng Ngề, Yên Lạc tứ Cẩm, ngũ Yên Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Làng Ngề, Họ Dương lập làng, Họ Hoàng đào giếng Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thiên Nhiên, Hiện Tượng, Tam Đảo đội mũ nước lũ sẽ về Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Lúa đồng Oai, khoai đồng Bầu Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Cỗ chín lợn mười trâu không bằng tép dầu Đầm Vạc. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Tép đầm Vạc, lạc chợ Cói. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Dứa Hướng Đạo, gạo Long Trì. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Dứa Hướng Đạo, gạo Làng Chùa. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh,Con Người, Lịch Sử, Bảy làng kẻ Đám, tám làng kẻ He. Không đánh nổi giặc què ở núi Thanh Tước Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Đặc Sản, Làng Ngề, Chả nhầm, vải Lầm bán cho ai Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Tục Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Phóng Khoáng, Chém cha cái đất Kẻ Đê Chưa đi làm rể đã về làm dâu Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Tính Nết, Con gái Kẻ Điền Như tiên trời giáng Con trai kẻ Quảng Như hoẵng lạc rừng Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Trách Móc, Đặc Sản, Tay cầm chiếc nón Dịch Đồng Hỏi chàng có biết má hồng em đâu Nắng mưa chiếc nón đội đầu Xá nào chàng giữ cho nhau bận lòng Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Đình Chùa, Đình thất phần, miếu tam xã Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Đình Chùa, Đinh Xá có đình có chùa Yên Thư tế lễ rước vua về thờ Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Cổ Tục, Đông Cao có lệ bó mo Tráng Việt có tiệc đi mò ăn đêm. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Thiên Nhiên, Hiện Tượng, Động gió núi Sóc, đổ thóc ra phơi Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Lễ Hội, Đức Bác gác Dạng bơi. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Chợ Phiên, Đừng về đường ấy mà xa, Đi về Đinh Xá với ta cho gần. Đinh Xá có quán nghỉ chân, Có sông tắm mát lại gần chợ phiên. Chợ Lồ một tháng sáu phiên, Ngày tư ngày chín là phiên chợ Lồ. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Người xấu như ma Uống nước chùa Hà cũng đẹp như tiên Người đẹp như tiên Tắm nước đồng Chiền cũng xấu như ma Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Gia Cầm, So Sánh,, Nhất to là giống gà nâu Lông dầy thịt béo về sau đẻ nhiều Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Quê Hương, Địa Danh, Lịch Sử, Nhưng dân không nghe nên không đánh nổi. Tuần Giang, Nho Hứa bán chúa lập công. Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Gia Súc, Chăn Nuôi, Nuôi lợn, nên chọn con giống: Tai to mồm bẹ lưng dài Mông đầy vai rộng là loài dễ nuôi Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ngạn Ngữ, Quê Hương, Địa Danh, Làng Nghề, Đặc Sản, Sành Móng Cái, vại Hương Canh Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc, Ca Dao, Thời Gian, Thiên Nhiên, Hiện Tượng, Tháng Giêng thì nắng hơi hơi Tháng Hai thì nắng tuyết giời nắng ra Tháng Ba được trận nắng già Tháng Tư có nắng nhưng mà nắng non Tháng Năm nắng đẹp nắng ròn Tháng Sáu có nắng bóng tròn về trưa Tháng Bảy vừa nắng vừa mưa Tháng Tám còn nắng nhưng chưa ngắn ngày Tháng Chín nắng ớt, nắng cay Tháng Mười có nắng nhưng ngày ngắn hơn Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Ca Dao, Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, Thứ Bậc, So Sánh Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, Thứ Bậc, So Sánh Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Ca Dao, Muông Thú, Thiên Nhiên Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay Vượn hót chim kêu suốt cả ngày Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Ca Dao, Quê Hương, Đất Nước, Con Người, So Sánh, Tương Quan Gái Sa Pa như hoa thiên lý Trai Sa Pa như khỉ leo dây Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, Muông Thú, So Sánh, Tương Quan Khỉ bắt chước người Bắt chước như khỉ. Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, So Sánh, Tương Quan Nhăn như khỉ ăn gừng Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, So Sánh Tương Quan, Muông Thú Nhăn như khỉ ăn mắm tôm Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, So Sánh, Tương Quan, Muông Thú Con vượn chết vì cái mồm Chi tiết
Miền Bắc, Yên Bái, Thành Ngữ, So Sánh Tương Quan, Muông Thú Vượn đuôi dài chết vì cái đuôi Chi tiết
Miền Bắc, Điện Biên Phủ, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Chống Ngoại Xâm, Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi Tình yêu này anh có từ đâu Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu. Chi tiết
Miền Bắc, Điện Biên Phủ, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Chống Ngoại Xâm, Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi Tình yêu này anh có từ đâu Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu Chi tiết
Miền Bắc, Điện Biên Phủ, Ca Dao, Tình Yêu Trai Gái, Chống Ngoại Xâm, Em về sửa lại đôi quang, Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê. Mai kia nước lũ kéo về, Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm. Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm, Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng Chi tiết
Miền Bắc, Đại Chúng, Ca Dao Mẹ Dạy,Thói Đời, Chớ tham ngồi chốn sập vàng Cả ăn, cả mặc thì càng cả lo Chi tiết
Miền Bắc, Đại Chúng, Ca Dao Ẩm Thực,Mẹ Dạy, Khế xanh nấu với ốc nhồi Tuy nước nó xám, nhưng mùi nó ngon Chi tiết
Miền Bắc, Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Ca Dao Sinh Hoạt,Gia Đình,Cha Mẹ,Hiếu Thảo, Cánh cò cõng nắng cõng mưa Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương Chi tiết
Miền Bắc,, Ca Dao Tính Nết, Lẳng lơ chẳng một mình tôi Làng trên xã dưới cũng đôi ba người Chi tiết
Miền Bắc,Bắc Ninh, Ca Dao Chùa Chiền,Tín Ngưỡng,Di Tích,Thắng Cảnh,Lễ Hội, Trên chùa dưới chợ Hàng phố hai bên Núi Rồng ở trên Ngòi Tên ở dưới. Chi tiết
Miền Bắc,Bắc Ninh, Hà Nội, Ca Dao Quê Hương,Đất Nước,Đặc Sản, Anh có về Kinh Bắc quê em Mà nghe quan họ, mà xem làng nghề Quê em có lịch có lề Có sông tắm mát có nghề cửi canh. Chi tiết
Miền Bắc,Bắc Ninh,Hà Nội, Ca Dao Quê Hương,Đất Nước,Lễ Hội,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất Hội Gióng, Hội Dâu Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng. Chi tiết
Miền Bắc,Hải Dương Vè, Hoa Lá, Thiên Nhiên, Nghe vẻ nghe Ve Nghe vè về Hoa Hoa nhài thoang thoảng bay xa Mùi thơm khác hẳn, thật là có hương Hoa cúc không sợ thu sương Để màu ẩn dật, mùi hương đậm đà Hoa sen mùa hạ nở ra Ở bùn mà lại không pha sắc bùn Hoa mai chót vót đỉnh non Trắng như bông tuyết hãy còn kém xa Mẫu đơn phú quý gọi là Hải đường sắc đẹp nhưng mà không hương Hoa quỳ nhất ý hướng dương Hoa liễu trong trắng, trông thường như bông Phù dung mọc ở bên sông Hoa đào gặp được gió đông mới cười (Vè Về Hoa) Chi tiết
Miền Bắc,Miền Nam,Tiền Giang Ca Dao Tình Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Chia Tay Ra về ruột nọ quặn đau Nhơn (Nhân) sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi, Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Ninh, Ca Dao, Quê Hương, Đất Nước, Hẹn Ước,Tình Cảm Thuyền anh trong vịnh mới ra. Thuyền em ở dưới Vạn Hoa mới về. Song song đôi chiếc thuyền kề. Chiếc đi Bãi Cháy, chiếc về Tuần Châu. Hẹn chàng sáng sớm hôm sau. Có lên em đón Bồ Nâu, Hang Luồn... Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Ninh, Ca Dao, Quân Sự, Hành Chính, Chống Ngoại Xâm Làng ta đi lính mấy người Đi bốt Quan Lạn, đóng ngoài Cô Tô Thằng Tây ra hoạ bản đồ Nước Nam đâu phải một ô chúng mày... Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Ninh, Ca Dao, Đời Sống, Nghèo Đói, Ước Ao, Ước gì vài hào mua gạo mẹ ăn Còn mình nhịn đói cho cam tấm lòng Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Ninh, Ca Dao, Thiên Nhiên, Núi Non, Tình Cảm Trên rừng ríu rít chim kêu, Cửa lò róc rách suối reo đêm ngày, Thương nhau ta đứng ở đây Nước non là bạn, cỏ cây là tình Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Ninh, Ca Dao, Cha Mẹ,Vợ Chồng, Gia Đình Cha mong con chóng mà về Vợ mong con được sớm khuya tới nhà Chi tiết
Miền Bắc,Quảng Trị, Hát Ru Cha Mẹ,Cổ Tích,Lịch Sử,Trung Trinh, Mẹ bồng con ra ngồi cầu Ái Tử Gái trông chồng khác thể Vọng Phu Đêm năm canh nguyệt xế mây mù Nghe con chim kêu mùa hạ, biết mấy thu cho gặp chàng Chi tiết
Miền Bắc,Sơn Tây, Ca Dao Chùa Chiền,Tín Ngưỡng,Di Tích,Thắng Cảnh,Lễ Hội, Chẳng vui cũng thể hội Thầy Chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài. Rửa chân đi hán đi hài, Rửa chân đi đất cũng hoài rửa chân. Chi tiết
Miền Nam Hò Đối Đáp Sông Nước,Tán Tỉnh, Hò ơ Bậu với qua gá nghĩa chung tình Dầu ăn cơm quán... (ờ) Hò ơ... Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng cam Chi tiết
Miền Nam Hò Đối Đáp Thiên Nhiên,Ẩm Thực,Sông Nước, Hò ơ Biết anh thích mắm cá trèn Nên em chịu khó... (ờ) Hò ơ... Nên em chịu khó bẻ thêm đọt xoài Chi tiết

Page 17 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17