Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Vững như kiền ba chân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Vụng sà vụng sịt lắm thịt cũng ngon Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Vụng tay hay con mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hoang Phí, Vung tay quá trán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tình Trạng, Vườn không nhà trống Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Thời Gian, Vươn vai mai dài mốt nậy bọ cậy mạ nhờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Hôn Nhân, Vượng phu ích tử Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Vuốt đuôi lươn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Vuốt đuôi nheo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động, Vuốt mặt chẳng nể mũi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động, Vuốt mặt không kịp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động,Đi Lại, Vượt suối băng ngàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Vứt tiền xuống giếng xem tăm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xa cách muôn trùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Xã Hội, Xả kỷ vị tha Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Giao Thông,Đi Lại, Xa mỏi chân gần mỏi miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức, Xả phú cầu bần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Xa quê hương nhớ mẹ hiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Xa thì thương gần thì thường Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Người chăm việc không nghèo, Người biết nói không thua. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách, Người chẳng ra người Ngợm chẳng ra ngợm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người chết cãi người sống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người chết cai quản người sống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Người chết, nết còn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người có chí thì nên, nhà có nền mới vững Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Người có công, người có của. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người có đức không sức mà ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Người có lúc vinh lúc nhục (2) Nước có lúc đục lúc trong. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Bố Y, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Người có nết người ngoan, Người mất nết người hư. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người có phúc trồng lau ra mía Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Cần Mẫn,Nông Tang, Người có thóc nói hăng, Người có bạc nói dẻo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Người có tiếng không mạnh thì bạo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người có tiếng phi mạnh thì bạo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người còn thì của hãy còn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người cười ba tháng không ai cười ba năm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người cười trước làm chước cho kẻ cười sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng, Người cười trước, Làm chước cho kẻ cười sau. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Người dại cởi truồng người khôn giấu mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Người dại để trôn, người khôn xấu hổ? Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Người đần không biết nghĩ xa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người đẹp mà nết chẳng đẹp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông,Văn Hóa,Tập Thể, Người đẹp về lụa lúa tốt về phân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người đẹp vì lụa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người đi không bực bằng người chực một nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người đi không bực bằng người chực nồi cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Uống, Người đi không cực Bằng người chực mâm cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người đời ai có dại chi, khúc sông eo hẹp phải tuỳ khúc sông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người đời ai khỏi gian nan; gian nan có thuở, thanh nhàn có khi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người đời hữu tử, hữu sinh; sống cho xứng phận, thác dành tiếng thơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thiệp,Bằng Hữu,Láng Giềng, Người dưng có ngãi thì đãi người dưng (2) Anh em không ngãi thì đừng anh em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Người ghét của yêu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người ghét, của yêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Người già như dâu ngả bóng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người hại không bằng trời hại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người hèn bạn với người sang, chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ Chi tiết
Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Tướng Mạo, Người hiền tại mạo trắng gạo tại cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Người khôn ăn nói nửa chừng (2) Để cho người dại biết đâu mà dò. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người khôn chưa đắn đã đo, chưa đi đến biển đã dò nông sâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Diện Mạo, Người khôn dồn ra mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Người khôn đón trước rào sau (2) Để cho người dại biết đâu mà dò. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách, Người khôn e ngại kẻ dại nhào vô Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Người khôn lo tính về dài Người dại lo tính lùi sau. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người khôn nói ít làm nhiều, không như người dại làm điều rờm tai Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại,Nhân Cách, Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Cần Kiệm,Cần Mẫn, Người khôn, người nằm, lòng không nằm, Người siêng, người nằm, lòng không rỗi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách, Người không học như ngọc không mài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người khuất mày khuất mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống, Người là vàng, của là ngãi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Người làm nên của, của không làm nên người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Người làm sao chiêm bao làm vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Người làm sao, bào hao làm vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Người lành đi hỏi người đui Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Người lành không hỏi hỏi người mù Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Người lớn không ra người lớn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người lớn tính trẻ con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người lười chớ đất không lười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Người lười, đất không lười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Người mà không học khác gì đi đêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Con Người, Người mà vô lễ khác gì muôn dê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Người một quan khinh kẻ chín tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Người một ta mười, người mười ta cũng được một Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người, Người năm bảy đấng, của ba bảy loài. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Người ngay mắc cạn, đứa (kẻ) gian vui cười. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Thói Đời, Người ngay mắc nạn đứa (kẻ) gian vui cười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người như hoa ở đâu thơm đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng, Người ở xét công vợ chồng xét nhân nghĩa Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Cần Mẫn, Người rỗi, lòng không rỗi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Người sang tại phận. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tài Sản,Tiền Tài,Sinh Tử, Người sống của còn người chết của hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống,Thiên Nhiên, Người sống về cơm cá sống về nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống,Thiên Nhiên, Người sống về gạo cá bạo về nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng ăn quá khẩu thành tàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Miệng ăn thì giỏi miệng nói thì không! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Miệng bà đồng lồng chim khướu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng bằng tay tay bằng miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng bình bịt kín ai hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng cắn chân đá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng chào xơi bụng khấn Trời đừng ăn Chi tiết

Page 17 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17