Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nơi ăn không hết nơi thết không đủ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nồi bảy quăng ra nồi ba quăng vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nơi chẳng đành dành nơi khác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói chưa sạch vạch chưa thông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói chuyện đường dài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói chuyện trời đẻ ra trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói chuyện trồng xoài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói chuyện voi đẻ trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói có hai bên vai vác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói có mặt đèn làm chứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói có ngọn đèn làm chứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nồi da nấu (xáo) thịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói dai nhách như chó nhá giẻ rách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đặng trẻ con dỗ ngon người dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đặng trẻ con dỗ ngon người lớn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đến kiến trông ổ cũng bò ra Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Nói đi cũng phải nói lại cũng hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hán Việt, Liên hồi kì trận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Lộn con toán bán con trâu (cả nhà) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lộn con toán, bán con trâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lợn đực chuộng phê lợn sề chuộng chỏm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Liệu bò mà đo chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Liệu chiều che gió Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống,Cưới Gả,Cha Mẹ, Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Liệu mà thờ mẹ kính cha, Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Lo bụng hẹp, không lo nhà hẹp. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lỡ chân gượng được lỡ miệng thì không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lo chật bụng lo chi chật nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lo co đầu gối lo rối lông lồn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Lo con bò trắng răng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Lờ đờ như chuột bị xông khói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Lờ đờ như gà ban hôm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Lờ đờ như gà hoàng hôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Lờ đờ như rợ xuống đồng bằng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lỗ hà ra lỗ hổng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lơ láo như chó thấy thóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lỗ miệng khoan thai lỗ trôn thông thả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lỗ miệng ky cóp lỗ trôn tán tài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lo nát gan bàn nát trí Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Lo nát gan, bàn nát óc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lỗ nhỏ đắm thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lỡ ông lỡ thằng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lo quẩn lo quanh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cảm Xúc, Lo sốt vó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lo trẻ mùa hè không bằng lo bò què tháng sáu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xử Thế,Ứng Xử,Thói Đời, Lòa yếm thắm ai lòa được trôn kim Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Lòa yếm thắm, ai lòa trôn kim. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Loanh quanh luẩn quẩn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Loanh quanh như chó nằm chổi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lộc bất tận hưởng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lỗi người thì thổi cho to, Lỗi mình thì lo bưng bít Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình, Anh đi đằng anh em đi đằng em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình, Anh đi đằng đông em đi đằng tây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc, Anh em cột chèo như mèo với chó Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ý Tứ,Gia Tộc,Xử Thế,Anh Chị Em, Anh em đến nhà chớ đánh chó Chú bác đến nhà chớ mắng con. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Chế Giễu,Thói Đời, Anh em gạo đạo nghĩa (đạo ngãi) tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh em khinh trước làng nước khinh sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh em kính trước làng nước kính sau Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em liền khúc ruột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh em lo trước làng nước lo sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình, Anh em một giọt máu sẻ làm đôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Bằng Hữu, Anh em nắm nem chia đều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình, Anh em như chông như chà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc, Anh em như dao với mác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc, Anh em như kèn với trống Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em,Bằng Hữu, Anh em nơi xa không bằng ba nhà búng rộc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Dâu Rể, Anh em rể chẳng kể vào đâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Dâu Rể, Anh em rể đánh nhau bể đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em sảy vai, suông cánh tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Anh em thuận hòa là nhà có phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh em tính trước làng nước tính sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Lý Lẽ, Anh em trên dưới kính nhường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình,Gia Tộc,Ứng Xử, Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Đình,Gia Tộc,Ứng Xử, Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc, Anh em xa láng giềng gần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em xem mặt cho vay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em, như chân với tay, Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Anh Chị Em, Anh em, như tre cùng khóm, Chị em gái, như trái cau non. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von, Anh hà tiện lấy phải chị hoang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Hán Việt,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Anh hùng đa nạn Hồng nhan đa truân! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Vận May, Anh hùng gặp vận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Vận May, Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Ứng Xử,Hoàn Cảnh,Lý Lẽ, Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Thói Đời,Tương Quan,Vận May, Anh hùng mạt mạt vận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Đời Sống,Tương Quan, Anh hùng nào giang sơn nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Tính Nết,Hán Việt, Anh hùng thức anh hùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Hùng,Tính Nết,Hán Việt, Anh hùng tử, khí hùng nào tử Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Anh khố son bòn anh khố nâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Anh khốn khổ gặp chị trổ trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Anh Chị Em,Gia Tộc,Chế Giễu, Anh không ra anh, em không ra em Chi tiết
Đại Chúng, Dân Tộc Thái Tục Ngữ Buôn Bán,Chợ Búa,Sắc Tộc, Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Có tiền khôn như rái, Không của thì dại như lư. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Đạo Đức,Lý Lẽ,Nhân Quả, Có tiền thì hậu mới hay (3) Có trồng cây đức thì dày nền nhân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có tiếng mà chẳng có tăm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có tiếng mà không có miếng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Tình Cảm,Thói Đời,Ghen Tuông, Có tình rình trong bụi Không tình lủi thủi mà đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có tình rình trong bụi không tình lủi thủi mà đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ân Nghĩa,Thói Đời, Có trăng, phụ đèn. Chi tiết

Page 15 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17