Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất giặc phá thứ nhì cháy nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất giặc phá, thứ nhì nhà cháy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất góc ao thừ nhì giao đình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất hay chữ thứ nhì dữ đòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tín Ngưỡng,Tín Ngưỡng,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất là tu tại gia, Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất nêu cao, thứ nhì pháo kêu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất nhện sa Thứ nhì chuột rúc thứ ba hoa đèn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ẩm Thực,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất quận công thứ nhì không khố Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất sợ kẻ anh hùng Thứ nhì sợ kẻ bần (cố) cùng liều thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Thứ nhất thả cá thứ nhì gá bạc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất thì gỗ vàng tâm, Thứ nhì gỗ nghiến, Thứ ba bạch đàn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sướng Khổ,Vinh Nhục,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất thì mồ côi cha Thứ nhì gánh vã, Thứ ba buôn thuyền. Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Đạo Đức,Tín Ngưỡng,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất thì tu tại gia, Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất thiên tai, thứ nhì hỏa hoạn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất thục bi, thứ nhì quản tượng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất tờ sai thứ hai nhà vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất tối mò thứ nhì ngồi dai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,So Sánh,Thứ Bậc, Thứ nhất vỡ đê, thứ nhì giặc đến. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thư sinh trói gà không chặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Gia Cầm,Thiên Nhiên, Thưa ao tốt cá, thưa con lớn trứng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thua canh này bày canh khác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lợi Hại,Thói Đời, Thua cay đánh gỡ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Thua keo trước được keo sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Thưa lông, mọng da, mõm giỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Thua năm quan không tiếc, Điếm mắc điếm mới rầu. Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Chế Giễu, Thừa tiền thì đem mà cho (3) Chớ đi xem bói đâm lo vào người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,Y Lý, Thuốc chữa bệnh chẳng chữa được mệnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ái Quốc,Chính Trị,Y Lý, Thuốc có cam thảo, nước có lão thần. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Thuốc Nam đánh giặc, thuốc Bắc lấy tiền. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Hư,Tật Xấu, Thuốc phiện hết nhà, Thuốc trà hết phên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khuyến Học, Cần Mẫn, Thuộc sách văn hay mau tay tốt chữ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Năng,Tính Nết, Sào sậy chống bè lim, Mèo con bắt chuột cống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng, Sao vắng thì mưa sao thưa thì nắng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Tế, Sáp đút miệng voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khuyến Nông,Nghề Nghiệp,Cuộc Sống, Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khuyến Nông,Nghề Nghiệp,Cuộc Sống, Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ruộng bỏ hoang như vàng bỏ biển Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ruộng cấy chay ăn mày rỗng bị Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von, Ruộng cấy chay, ăn mày rỗng bị Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ruộng chờ mạ, ruộng kĩ càng tốt; mạ chờ ruộng, mạ không được hạt nào Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Ruộng có phân như đụm có lúa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Khuyến Nông, Ruộng đầu chợ vợ đầu làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Khuyến Nông, Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Ruộng đợi mạ mới tốt. Mạ đợi ruộng thóc ít. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng, Ruộng giữa đồng chồng giữa làng Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Lý Lẽ,Ái Quốc, Ruộng hoang quý trâu đực Mường có giặc quý người gan dạ Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Khuyến Nông, Ruộng không phân như thân không của Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Ruộng nhiều nương thì tốt Bản nhiều tạo thì khổ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Ruộng sâu trâu nái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Tương Quan, Ruộng thấp tát một gầu giai Ruộng cao thì phải tát hai gầu sòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ruộng tứ bề không bằng có một nghề trong tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ruột bỏ ra da bỏ vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ruột rối như mớ bòng bong Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Ăn Uống, Rượu ai người ấy uống Võng ai người ấy ngồi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rượu bất khả ép ép bất khả từ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rượu cổ be chè đáy ấm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rượu không say say vì chén Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Rượu mới bình cũ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Rượu ngon bất luận be sành, Áo rách khéo vá hơn lành vụng may Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Rượu ngon bởi vị men nồng, Người khôn bởi vị giống dòng mới khôn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bằng Hữu, Rượu ngon phải có bạn hiền Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Ứng Xử, Rượu lạt uống lắm cũng say, Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Rượu treo, cháo thí, nghe hát nhờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động,Cẩn Thận, Rút dây động rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rụt rè như gái cấm cung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rút ruột tằm trả nợ dâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sa chân bước xuống ruộng dưa, dẫu rằng ngay thẳng vẫn ngờ rằng gian Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận,Buôn Bán,Sông Nước,Nghề Nghiệp, Sa cơ ruồi đuổi ngựa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Mạo, Sắc nanh chuột dễ cắn được cổ mèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sắc như dao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sắc sắc, không không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sạch nhà thì mát sạch chén bát ngon cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sạch nước cản Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Sạch sẽ là mẽ con người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Sạch sẽ là mẹ con người. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Sai quả dâu gia được mùa lúa ruộng, Sai quả cha được mùa lúa nương. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Sấm bên đông động bên tây Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Quê Hương, Sấm đầu năm trên đầu sông Đà sửa gác, Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,Quê Hương, Sấm đầu năm trên nguồn sông Mã sửa thuổng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Sấm kêu, rêu mọc Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Ẩm Thực,Ăn Uống, Sấm Mường Khời, vẫy tay đào củ mài. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Sấm Mường Lạ, để dạ mà ăn. Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Sấm Mường Ngay, quăng bừa cày lên gác. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sấm tháng chín nhịn ăn rau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có nếp mừng nếp có tẻ mừng tẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có ngày thớt nghiến với dao phay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có nghén thì đẻ có ghẻ đâu mà lây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Có ngon chẳng đến mẹ con nhà mầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Có nhân nhân nở, vô nhân nhân trẩm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Có nhân, nhân nở, vô nhân, nhân chẩm Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Tu Thân,Đạo Đức, Có nhơn đạo mới có gạo nấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Có núi núi lớn, không núi cồn to. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có nước đồng nước sông mới dẫy Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nông Tang,Sản Xuất, Có nước đồng, nước sông mới nhảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Có nuôi con mới biết công cha mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có ở trong chăn mới biết chăn có rận Chi tiết

Page 12 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17