Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thờ người chết như thờ người sống Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Thọ nhơn giả thường úy nhơn Dữ nhơn giả thường kiêu nhơn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thọ nhơn tài cứu nhơn tai Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Thở như trâu bò mới vực Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Thở ra khói nói ra lửa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Thở ra khói, nói ra lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,Khuyến Học, Thợ rèn có đe, ông nghè có bút Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp, Thợ rèn không có dao ăn trầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp,Chế Giễu, Thợ sơn bôi bác thợ bạc lọc lừa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thọ tài như thọ tiễn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thò tay mặt đặt tay trái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức, Thờ thầy mới được làm thầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Thỏ thẻ như trẻ lên ba Hay chửi hay la như trẻ lên mười. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thờ thì dễ giữ lễ thì khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giỗ Chạp,Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Thờ thời dễ, giữ lễ thời khó Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thố thủ bất cập措手不及 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Thố tử cẩu phanh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thố tử hổ bi (hồ bi) Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Chí Trai, Thoả chí tang bồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Thóa ngọc phi châu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Thoái nhất bộ tự nhiên khoan Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Hiếu Thảo, Thoảng nghe hai tiếng à ơi Lòng con chạnh nhớ những lời ấu thơ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Cổ Tục,Tinh Yêu Trai Gái,Thương Yêu,Dặn Dò,Trầu Cau, Thoạt tiên giải chiếu ra ngồi Trầu cau ăn đoạn hỏi người thủy chung (*) Em hỏi chàng có yêu cùng Tiếng tăm em chịu thẹn thùng em mang Ví dù chàng có lòng thương Thì em chẳng quản gì đường xa xôi Chàng về chàng cứ cho tươi Chàng đừng héo ủ người cười đến ta Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thói Đời,Thương Cảm, Thóc bồ thương kẻ ăn đong Có chồng thương kẻ nằm không một mình Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thóc cao gạo kém Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thóc chắc đem nuôi gà rừng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thóc đâu bồ câu đấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thóc đâu mà đãi gà rừng: Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái,Keo Kiệt, Thóc đâu mua đổ cho đầy ông tre Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Thóc đâu no gà cơm đâu no chó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lẽ Phải,Sự Thật, Thóc đâu, bồ câu đấy. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tương Tư, Thóc đèn hương thơm hơn mọi thóc Điểm trên lầu trống giục định đông. Năm canh gió mát trăng trong Thần hồn định tỉnh một lòng chớ saị Ai ôi nghe lấy ai ai! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Buôn Bán,Chợ Búa,Dị Đoan, Thóc gạo có tinh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hành Động,Tính Nết,Mánh Mung, Thọc gậy bánh xe Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ví Von, Thóc giống lắm chuột trong bồ Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cổ Tục,Gia Tộc, Thóc lúa trong bồ, giống má nhà ta Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông,Buôn Bán, Thóc lúa về nhà, lợn gà ra chợ. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Thời bất khả thất Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời bất tái lai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thối bảy góc nhà ba góc bếp Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thôi chay thầy đi đất Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thối chí ngã lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời đại nào kỷ cương ấy (nấy) Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ứng Xử,Thói Đời,Đời Sống, Thói đời hay chuộng bề ngoài Nào ai, ai đã biết ai hơn nào Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ứng Xử,Xử Thế, Thôi đừng lấy chú biện tuần Tuy rằng bóng bẩy nợ nần chan chan Thà rằng lấy chú xẩm xoan Công nợ chẳng có hát tràn cung mây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Tán Tỉnh, Thôi em xanh mắt bồ câu Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thầy Cô,Ứng Xử,Giáo Dục, Thời gian dẫu bạc mái đầu Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Hẹn Chờ, Thời gian thấm thoát thoi đưa Nó đi đi mãi không chờ đợi ai Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời lai phong tống đằng vương các Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thòi lòi ôm bập dừa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Nguyên Nhân,Lý Do, Thổi lửa cháy lửa Không ai thổi lửa cháy miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thổi lửa phùng mang mau dễ cháy Đòi nợ hung bạo mới nhạy tiền Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thối nhứt bộ tự nhiên khoan Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời oanh liệt nay còn đâu ? Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời quai vận kiẻn Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ứng Xử, Thổi quyển phải biết chuyền hơi, Khuyên người phải biết lựa lời khôn ngoan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Xử Thế, Thổi quyển phải biết dùng hơi, Khuyên người phải biết lựa lời khôn ngoan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thôi rên, quên thầy Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Mẹ Dạy,Lý Lẽ,Âm Nhạc,Nghệ Thuật, Thổi sáo phải biết truyền hơi Khuyên người phải biết lựa lời mà khuyên. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời suy quỉ lộng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Tán Tỉnh, Thôi thà đừng biết cho xong Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thời thế tạo anh hùng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Lỡ Duyên,Tinh Yêu Trai Gái,Hẹn Chờ, Thôi thôi đã lỡ nước cờ Có thương xin hãy đợi chờ kiếp sau Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Lỡ Duyên,Tinh Yêu Trai Gái, Thôi thôi dụi đuốc đi thầm Còn duyên chi nữa mua trầm bán hương Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thệ Nguyện,Tinh Yêu Trai Gái,Lỡ Duyên, Thôi thôi đừng có ưu phiền Kiếp nầy không đặng để nguyền kiếp sau Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ví Von, Thôi thôi đừng vịt đừng gà Cà non chấm mắm cà già làm dưa Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Tán Tỉnh, Thôi thôi tôi biết anh rồi Anh hút thuốc phiện cái môi thâm sì Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Rồi đây bạn có về nhà Anh kính thăm cô bác ông bà bình an Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Mai Mối, Rồi đây ta trách (kiện) ông Tơ (*) Nơi thương không vấn, vấn vơ nơi nào Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Roi mây cắn đít Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Uống,Chế Giễu,Trách Móc, Rối như canh hẹ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rối như gà mắc đẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Rối như mớ bòng bong Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rối như ruột tằm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rối như tơ vò Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rối như tóc rối Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trêu Ghẹo, Rồi ra sanh gái hay trai Sớm hôm mưa nắng lấy ai bạn cùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rỗi thì nằm ngủ chớ có hầu chủ mà chết Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rối tung rối mù Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rốn bể mò kim Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Cảm Xúc,Tính Nết, Ròn cười tươi khóc Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rợn tóc gáy Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rồng bay phụng múa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tương Quan, Rồng bay phượng múa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Rộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rộng chân rộng cẳng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Hiện Tượng, Rồng đen lấy nước thì nắng Rồng trắng lấy nước thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Rồng đen lấy nước thời nắng, Rồng trắng lấy nước thời mưa. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rồng đến nhà tôm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rồng gặp mây cọp gặp gió Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Rồng giao đầu phượng giao đuôi Nay tui hỏi thiệt, Mình thương tui không mình ? Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rộng họng lớn tiếng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rộng làm kép hẹp làm đơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thế Lực, Rộng làm kép, hẹp làm đơn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rồng mây gặp hội Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Diện Mạo, Rộng miệng cả tiếng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu, Rồng nằm bể cạn phơi râu Mấy lời anh nói dấu đầu hở đuôi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Rộng ngày rộng tháng Chi tiết

Page 10 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17