Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một trăm người bán một vạn người mua Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một trăm tiền công chẳng bằng một đồng tiền thưởng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một trận gió bằng một bó chèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một trăng hơn trăm đèn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một túp lều tranh hai quả tim vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng,Đa Thê, Một vợ không khố mà mang Hai vợ bỏ làng mà đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mũ áo chẳng làm nên nhà sư Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mù dắt mù cả hai lăn cù xuống ao! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mù giời mới bắt được két Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Chế Giễu, Mù quá hóa mưa, lười quá hóa ngu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mù trời mới bắt được két Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Mua ăn không bao giờ đủ, Xin ăn không bao giờ no. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mưa bao giờ mát mặt bấy giờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua bầu xem cuống mua muống xem lá mua cá xem mang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua bầu xem cuống mua rau muống xem đuôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mưa bom bão đạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mùa bớt ra, chiêm tra vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Múa búa trước cửa Lỗ Bang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mua cá thì phải xem mang, người khôn xem lấy hai hàng tóc mai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua cau xem càng mua cá xem mang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mưa chẳng qua ngọ gió chẳng qua mùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mùa chiêm xem rằm tháng tám Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mua chui bán lủi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Số Lượng,Tốt Xấu, Mưa dầm cũng thành lụt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận,Thiên Nhiên, Mưa dầm gió bấc Hành khất đói meo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mua danh ba vạn, bán danh không đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mua danh bán tước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mùa đất chối, chiêm thối rễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mùa đông mưa dầm gió bấc, Mùa hè mưa to gió lớn, Mùa thu sương sa nắng gắt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Chợ Búa,Thói Đời, Mua được bán mất. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Cầm, Mua gà hóa cuốc mua dưa hóa bầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,ăn uống Mùa hè ăn cá sông mùa đông ăn cá biển (bể) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mùa hè buôn bông, mùa đông buôn quạt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Mùa hè cá sông mùa đông cá biển Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mùa hè đóng bè làm phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Hôn Nhân,Buôn Bán,Chợ Búa,Gia Tộc, Mua heo chọn nái mua gái chọn dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Hôn Nhân,Buôn Bán,Chợ Búa,Gia Tộc, Mua heo chọn nái, mua gái lựa dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua heo lựa nái mua gái lựa dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưa không qua Ngọ gió không qua Mùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưa không tới mặt nắng không tới mày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Chợ Búa,Thói Đời, Mua nhầm, bán không nhầm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưa như trút sáng như gương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hiện Tượng,Nông Tang, Mùa nực gió đông thì đồng đầy nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua pháo mượn người đốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua quan bán tước (bán chức) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua quan tám bán quan tư Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua quanh bán quẩn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Thời Tiết,Hiện Tượng, Múa tay trong bụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mưa tháng sáu máu rồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Mưa tháng tư hư đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mưa thì mưa cho khắp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mua thì thêm chêm thì chặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dở áo (Cởi áo) cho người xem lưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi giác sắm bầu đi câu sắm giỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục,Phần Số, Đi giày cao đế ngồi ghế bành tượng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thiệp,Láng Giềng,Ứng Xử,Đời Sống Dĩ hoà vi quý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi học thầy đánh đi gánh đau vai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đĩ khóc tù van hàng xáo kêu lỗ, thế gian sự thường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Đuôi trâu không bằng đầu gà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đường ăn, nhẽ ở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thông,Đi Lại, Đường cái ở cửa miệng Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Đường cong phải nắn mới thẳng Dao cùn phải mài mới sắc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Đường cưa lệch, trách lưỡi cưa không ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận, Đường cùng thế tận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đương cuộc giả mê, bàng quan giả tỉnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đường dài hay sức ngựa nước loạn biết tôi ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ái Quốc, Đường dài hay sức ngựa, Nước loạn biết tôi ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đường dài mới hay sức ngựa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dĩ lợi hiệp giả lợi tận giao sơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Kiến Thức,Đời Sống, Đi một buổi chợ học được mớ khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan,Đi Lại Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Thông,Đi Lại, Đi mười bước xa, hơn đi ba bước lội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Dì như mẹ chú như cha Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Đi nói dối cha về nhà nói dối chú Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Đi nương chớ mang theo chó, Đi ruộng, chớ mang theo con nhỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Núc nắc thì nổi vàng tâm thì chìm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Nhớn nhác như gà con gặp quạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhởn nhơ như đĩ đánh bồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhởn nhơ như nhà tơ giữ nhịp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhởn nhơ như phường chèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Như cá gặp nước như rồng gặp mây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Như gà mắc tóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Như mặt trăng với mặt trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Như muối bỏ bể (biển) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhu thắng cương (thắng cang) nhược thắng cường Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Như vợ chồng ngâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhũn như con chi chi Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Tình Cảm,Tỏ Tình,Tán Tỉnh, Những cô má đỏ hồng hồng Rủ nhau lấy chồng để khổ cho ai. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người, Những người chép miệng thở dài Chỉ là sầu khổ bằng ai bây giờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Anh Chị Em,Gia Tộc, Những người chửi anh chửi em Bắt xuống âm phủ gói nem bó giò. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Những người cờ bạc say mê, vong gia thất thổ, kẻ chê người cười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Những người đói rách rạc rài, bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Những người đức hạnh thuận hòa, đi đâu cũng được người ta tôn sùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đoan Trang,Đạo Đức, Những người hiếu đễ, Trung trinh vẻ vang tiên tổ Thơm danh họ hàng Chi tiết

Page 10 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17