Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Truyện Cổ T?ch 2  
1. Truyện Hồng B?ng 2. Truyện Ngư Tinh
3. Truyện Hồ Tinh 4. Truyện Ph? Đổng Thi?n Vương
5. Truyện Nhất Dạ Trạch 6. Truyện Mộc Tinh
7. Truyện C?y Cau 8. Truyện B?nh Chưng
9. Truyện Bạch Trĩ 10. Truyện L? ?ng Trọng
11. Truyện Giếng Việt 12. Truyện R?a V?ng
13. Truyện Hai B? Trinh Linh PN 14. Truyện Man Nương
15. Truyện Nam Chiếu 16. Truyện Dưa Hấu
17. Truyện  S?ng T? Lịch 18. Truyện N?i Tản Vi?n
19. Truyện 2 Vị Thần ở LN v? NN 20. Truyện TĐ Hạnh v? NMKh?ng
21. Truyện DKLộ v? NGHải 22. Truyện H? ? L?i
23. Truyện Tướng Qu?n Họ Cao 24. Truyện Thần S?ng Bạch Hạc
25. Truyện Thần Ch?nh Kh? Long Đỗ 26. Truyện QS X?y Đền S?c Thần
27. Truyện ĐT Ho?ng Th?nh ĐV 28. Truyện B? Phu Nh?n Trinh Liệt
29. Truyện Ứng Thi?n H?a Dục 30. Truyện Thần N?i Hồng Lĩnh
31. Truyện Thần N?i Vọng Phu 32. Truyện Hai Con Tr?u V?ng
33. Truyện Thần L?ng Bố B?i 34. Truyện Thần Ch?n L?n Đ?m
Sự t?ch tr?i dưa hấu

Ng?y xưa, Vua H?ng Vương thứ 18 c? nu?i một đứa trẻ th?ng minh kh?i ng?, đặt t?n l? Mai Yển, hiệu l? An Ti?m. ...

Tấm C?m
Tr?ch từ VietMedia

Ng?y xưa, c? Tấm v? C?m l? hai chị em c?ng cha kh?c mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhaụ Tấm l? con vợ cả. C?m l? con vợ lẽ. Mẹ Tấm đ? chết từ hồi Tấm c?n b?.  ...

 
Thần Trụ Trời

Thuở ấy, chưa c? thế gian, chưa c? mu?n vật. Trời đất ch? l? một v?ng hỗn độn, tối tăm. Bỗng một vị thần khổng lồ xuất hiện. Thần d?ng đầu đội trời l?n cao  ...

 

Trương Chi, Mỵ Nương

Ng?y xưa, c? một ?ng quan thừa tướng sinh được người con g?i t?n l? Mỵ Nương, nhan sắc tuyệt trần. N?ng ở cấm cung trong ng?i lầu cạnh bờ s?ng. ...
 

Con Voi V? Người Quản Tượng Gi?

Ng?y xưa, v?o đời nh? L?, nh? vua c? nu?i một con voi rất kh?n, d?ng để cỡị Voi c? 3 c?i đai bằng v?ng đeo chặt ở cổ. Đến thời L? mạt vận, con voi kh?ng chịu ở với ai nữa.
...

N?ng Tr? Cao

Ng?y xưa, dưới triều L? Th?i T?ng (1028-1057) trong bộ tộc Th?i ở v?ng bi?n giới thượng du miền Bắc, c? N?ng T?n Ph?c, t? trưởng ch?u Đằng Gio ở giữa Cao Bằng v? Lạng Sơn, nổi l?n chiếm c?c hạt .

 

Liễu Hạnh C?ng Ch?a

Ng?y xưa, v?o năm Thi?u Hựu, đời Hậu L? (1557) ở th?n An Th?i, l?ng V?n C?t, huyện Vụ Bản, thuộc tỉnh Nam Định ng?y nay, c? một gia đ?nh nh? họ L?. Phu nh?n L? Th?i C?ng mang thai gần đến kỳ sinh nở, mắc phải bệnh suy nhược, chỉ th?ch ăn to?n l? hoa quả. Kh?ng c? thuốc men n?o ...
 

Sự t?ch con muỗi

Ng?y xưa, c? một người n?ng d?n hiền l?nh t?n l? Ngọc T?m, c? một người vợ xinh đẹp t?n l? Nhan Diệp. Kh?c hẳn với t?nh t?nh đơn giản của chồng, quanh năm chăm ch? l?m ăn, người vợ lười biếng xa hoa, chỉ lo thỏa th? sung sướng.

 
Sự t?ch nh?n s?m

Ng?y xưa, c? hai vợ chồng người tiều phu ngh?o khổ, l?m lụng vất vả quanh năm. Tờ mờ s?ng đ? ra đi l?m, đến tối mịt mới về nh? m? cũng kh?ng kiếm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng c? một đứa con trai c?n nhỏ, mỗi ng?y để ở nh? cho một phần cơm chỉ ăn vừa lưng dạ.
Sự T?ch S?ng T? Lịch

Miếu thờ ?ng Dầu b? Dầu h?ng năm d?n v?ng Bưởi vẫn mang lễ vật theo sở th?ch của hai vợ chồng đến c?ng lễ v?o ng?y ba mươi th?ng mười một.

Ng?y xưa về đời nh? L? c? một ?ng vua bị bệnh đau mắt. Mấy ?ng thầy thuốc chuy?n m?n chữa mắt..

 

Mẫu Thượng Ng?n

Trong việc thờ c?ng tại c?c l?ng qu? ở miền Bắc v? miền Trung nước ta, c? một hiện tượng phổ biến l? b?n cạnh đ?nh, ch?a, bao giờ cũng c? một nơi thờ Th?nh Mẫu, gọi l? Điện Mẫụ
Điện Mẫu thường nằm ở m? cạnh ch?a, nh? gạch x?y thẳng ba gian, nhỏ hơn ch?ạ Đ?i khi cũng x?y ch?a theo kiểu chữ đinh.

 

N?ng c?ng ch?a v? hạt đậu

C?ng ch?a ra c?ng ch?a thật ! Đ?y ch?nh l? n?ng c?ng ch?a to?n thiện to?n mỹ, nằm tr?n hai mươi lần đệm n?ng vẫn thấy đau v? một hạt đậu.
Ng?y xưa, c? một ho?ng tử muốn cưới một n?ng c?ng ch?a, nhưng c?ng ch?a phải cho ra c?ng ch?a, phải ho?n thiện to?n mỹ. Ho?ng tử b?n chu du khắp thi?n hạ để k?n vợ. C?ng ch?a th? chẳng thiếu g?...
  N?ng Tr? Cao

Ng?y xưa, dưới triều L? Th?i T?ng (1028-1057) trong bộ tộc Th?i ở v?ng bi?n giới thượng du miền Bắc, c? N?ng T?n Ph?c, t? trưởng ch?u Đằng Gio ở giữa Cao Bằng v? Lạng Sơn, nổi l?n chiếm c?c hạt chung quanh, tự xưng l? Ho?ng Đế Trường Sanh (1039), kh?ng chịu thần phục nh? L?.

 

  Quan ?m Thị K?nh

Ng?y xửa ng?y xưa, c? một người trải đ? nhiều kiếp, kiếp n?o từ b? đến lớn cũng giữ m?nh đức hạnh v? th?nh bậc ch?n tu. Cứ lu?n hồi chuyển kiếp như vậy li?n tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp n?o được th?nh Phật. Đến kiếp thứ 10, Đức Th?ch Ca muốn thử l?ng, bắt v?o đầu thai l?m con g?i một nh? họ M?ng ở nước Cao Ly.
 
Sinh con rồi mới sinh cha

Hồn con chết oan ức qu?, kh?ng ti?u tan được, b?n nhập v?o c?y khế đ?. C?y khế sinh c? một tr?i lớn, hồn con lại nhập v?o tr?i khế. Thế rồi đến khi vợ anh ta c? thai, ăn tr?i khế đ? m? đẻ ra con...

Ng?y xưa, c? hai người bạn ở hai l?ng c?ch nhau một con s?ng, đi lại với nhau th?n thiết như anh em ruột. Gặp l?c nước c? loạn, hai người c?ng phải đi th? xa.

 

 
Sự T?ch C?i Chổi

Hai người c?ng bị đ?y xuống trần l?m chổi để phải l?m việc lu?n tay kh?ng nghỉ v? t?m thức ăn trong những r?c rưởi dơ bẩn của trần gian. Đ? l? tội nặng nhất ở thi?n đ?nh...

 

Ng?y xưa ở tr?n cung điện nh? trời c? một người đ?n b? nấu ăn rất kh?o tay. B? chế những m?n b?nh tr?i tuyệt phẩm, l?m những thức ăn ngon đến nỗi chỉ nếm qua một miếng...

 

  Sự t?ch c?y n?u ng?y Tết

Ng?y ấy, kh?ng biết từ bao giờ v? cũng kh?ng biết bằng c?ch g?, Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu v? l?m rẽ ruộng đất của Quỷ. Quỷ đối với người ng?y c?ng qu? tay. Ch?ng dần tăng số phải nộp l?n gấp đ?i v? mỗi năm mỗi nh?ch l?n một ?t. Cuối c?ng ch?ng bắt
 
Thần Giữ Cửa

Ng?y Xưa c? hai anh em nh? kia rất ngh?o n?n. Cả hai anh em chỉ chuy?n nghề b?n rau đốn củi đổi gạo sống qua ng?y.
Tuy ngh?o, hai anh em vẫn nh?n từ ph?c hậu thường hay bố th? ch?n cơm, ch?n gạo cho kẻ ...

 

 

Tr?u, Cọp v? Con Người

Ng?y xưa, người ta khi dắt tr?u ra ruộng thường lấy d?y buộc v?o sừng tr?u m? k?o đi. Một h?m, c? con chim đậu ở bụi c?y, thấy người n?ng d?n dẫn tr?u đi như vậy, b?n hỏi: "Sao ?ng kh?ng thọc lỗ ở mũi tr?u m? dắt đi?". Người kia b?n buộc con tr?u v?o gốc c?y, đ?m thủng mũi tr?u, xỏ d?y dắt đi. Sau đ? c? nhiều người bắt chước theo.

 

 

Vợ Thượng Giới

Ng?y xưa, ở thượng giới, trong một bữa yến tiệc của Ngọc Ho?ng khoản đ?i c?c vị thần ti?n, một c? con g?i Ngọc Ho?ng v? ? l?m rơi ch?n ngọc của thi?n đ?nh vỡ tan. Ngọc Ho?ng tức giận mới đ?y n?ng xuống trần gian h?a kiếp l?m người.
Thuở bấy giờ, nh? L? đang trị v? nước
Nam. C? g?i Ngọc Ho?ng ...

 

Vợ Kh?n Lấy Chồng Dại

1. Con vợ kh?n lấy thằng chồng dại như b?ng hoa l?i cấm b?i cứt tr?u

Xưa, c? một người đ?n b? l?m nghề dệt vải. N?ng bản t?nh th?ng minh th?o v?t, nhưng lấy phải người chồng đần độn kh?ng l?m được nghề g? n?n th?n. Một h?m, vợ đưa cho chồng mấy tấm vải bảo mang ra chợ b?n. Vợ dặn: - "Nếu kh?ng được bốn quan mỗi tấm th? đừng c? b?n, nghe!" Xem Tiếp

2. Tiếc thay hạt gạo t?m xoan

3. Hoa em đẹp cắm b?i ph?n tr?u

4. Cổng l?ng c? một giếng thơiAudemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches

Replica Audemars Piguet Jules Audemars Extra-Thin Watch

 

Truyện Cổ T?ch 1

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17