Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Diêu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Chữ Nôm
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2 Phong Thủy HKH
 

T́m Bài Trong Toàn Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

   

Tiền Thời Hồ Quư Ly

X.
PAPER-MONEY IN ANNAM.

 

Shortly after the introduction into China by the Mongols of paper money, it also circulated in Annam. In 1397 Ge-neral  HO QUI-LY, the real ruler of Annam under King  THIEU-DE, prohibited the circulation of copper coins and ordered that paper-money only, called  Thong-bao-hoi-sau, should be used. This paper-money had a design. peculiar to each different class, indicating its exchange value for the copper coins which it had just supplanted.

The paper-money of the value of 10 cash was marked with the design of grass.

That of 30 cash with waves.
" 60 " " clouds.
" 120 " " turtle.
" 180 " " unicorn.
" 300 " " phoenix.
" 600 " " dragon.

The Government made great efforts to ensure the circulation of this paper-money, and impose it on the people. To that end it was ordered that all copper coins in circulation should be taken to the Treasuries, where the value of one string and two tien of paper-money was given for one string of cash. The forgery of paper-money was punished with death by decapitation, and there were also severe penalties imposed on those who had copper coins in their possession.

But in spite of those orders and restrictions, paper-money soon fell into discredit and the old copper coins circulated freely. In fact the very General HO QUI-LY ordered copper cash to be cast when he rebelled and usurped the Royal autliority.

Xem them: Tiền Các Thời Soán Nghịch

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  Trang Chủ về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/27/09