Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Tr?ch từ Qu? Hương Website
 
 

Tr?u, Cọp v? Con Người

Ng?y xưa, người ta khi dắt tr?u ra ruộng thường lấy d?y buộc v?o sừng tr?u m? k?o đi. Một h?m, c? con chim đậu ở bụi c?y, thấy người n?ng d?n dẫn tr?u đi như vậy, b?n hỏi: "Sao ?ng kh?ng thọc lỗ ở mũi tr?u m? dắt đi?". Người kia b?n buộc con tr?u v?o gốc c?y, đ?m thủng mũi tr?u, xỏ d?y dắt đi. Sau đ? c? nhiều người bắt chước theo. Một h?m, sau buổi c?y, trong l?c người chủ nghỉ ngơi đi uống nước, con tr?u đang ăn cỏ, th? c? một con cọp đến hỏi tr?u rằng: "N?y tr?u, sao m?y to x?c như vậy m? lại để cho một thằng người b? nhỏ xỏ mũi k?o, đ?nh đập, m? m?y cứ chịu l?p vế". Tr?u trả lời cọp: "Tuy người b? nhỏ, nhưng n? c? tr? kh?n to lớn".

Vừa l?c ấy, người đi c?y trở lại. Cọp b?n chặn hỏi: "Nghe tr?u n?i l? người tuy b? nhỏ nhưng c? tr? kh?n. Vậy tr? kh?n đ?u, cho ta xem với". Người đi cầy đ?p: "Tr? kh?n t?i để ở nh?". Cọp bảo: "H?y về nh? lấy tr? kh?n cho ta xem". Người n?ng d?n trả lời: "Được chứ Nhưng e rằng trong l?c t?i vắng mặt, th? ?ng cọp ăn mất tr?u của t?i đi. Vậy, cọp c? bằng l?ng cho t?i tr?i lại đ?, rồi t?i về nh? lấy tr? kh?n cho m? xem?". Cọp bằng l?ng.

Người đi cầy b?n lấy d?y thừng, cột cọp thật kỹ v?o gốc c?y. Rồi ?ng lấy một chiếc gậy to đ?nh v?o đầu cọp n?i rằng: "Tr? kh?n của tao đ?y n?y". Tr?u thấy vậy, cười ng? nghi?ng, đập h?m v?o đất, g?y cả h?m răng tr?n. Do đ?, lo?i tr?u sau n?y kh?ng c?n h?m răng tr?n nữa, v? đ? cười cọp. C?n lo?i cọp th? bị rằn rện, l?ng c? những vết sọc đen tr?n m?nh l? dấu t?ch bị lo?i người đ?nh.

http://www.e-cadao.com/tientevn/replica-audemars-piguet-jules-audemars-extra-thin-watch.html

 

 

  

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17