Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 


Truyện Cổ

Lộc Gi?c Ch?n  Nh?n (Người tiều phu h?a nai)

Ng?y xưa, ở đất Cao Bằng, c? một người tiều phu mộc mạc hiền l?nh v? hiếu thảo. Anh c? một b? mẹ gi? hay đau ốm. Thầy thuốc bảo l? cần c? sữa nai tẩm bổ, mới mong chữa l?nh bệnh cho mẹ. Anh kh?ng quản ngại kh? khăn, mỗi ng?y v?o rừng quyết t?m đi t?m kiếm sữa nai về cho mẹ. Nhưng rất kh?. Vừa thấy b?ng người, nai đ? bỏ chạy mất rồi.

Kh?ng lấy được sữa nai, người tiều phu buồn bực, kh?ng d?m về nh?. Anh ngồi giữa rừng ?m mặt kh?c. Bỗng nhi?n, thấy c? một ?ng l?o chống gậy đến bảo rằng: "Nếu con muốn c? sữa nai th? phải mang lốt nai, mới đến gần lo?i nai được". Rồi ?ng l?o trao cho anh tiều phu một bộ da nai kho?c v?o người.

Quả nhi?n, sau đ?, anh lại gần được c?c con nai c?i, vắt được nhiều sữa đem về nh? chữa bệnh cho mẹ gi?. Một h?m, ?ng l?o lại hiện ra, ngỏ lời khen l?ng hiếu thảo của anh, rồi truyền cho anh c?c ph?p đạo thần ti?n. Anh học thuộc l?ng, kh?ng n?i cho ai hay biết. Sau khi mẹ gi? qua đời, anh liền bỏ đi l?n n?i biền biệt, kh?ng trở về nh? nữa.

Sau đ? kh? l?u, một h?m, c? một người con của ?ng tiều phu v?o n?i lấy củi. Anh bỗng gặp một con nai n?i được tiếng người. Nai bảo: "Cha đ?y. Cha đ? ho? th?nh nai rồi, kh?ng thể trở lại lốt người được nữa. Cha cho con c?i gạc (sừng) đ?y, con h?y buộc d?y m? k?o về. Đến chỗ n?o m? gạc vướng, kh?ng đi được nữa, th? con h?y lấy chỗ đất ấy m? khai khẩn l?m ăn, về sau sẽ kh?".

N?i xong, con nai h?c đầu v?o th?n c?y cho rụng gạc ra. Rồi nai biến mất v?o rừng s?u. Người con trai v?ng lời, l?m theo nai dặn. Quả nhi?n, về sau được sung t?c. Người đời khi biết chuyện, đ? gọi người tiều phu ho? nai l? Lộc Gi?c Ch?n Nh?n, cho rằng ?ng đ? tu luyện được th?nh ti?n.

http://www.e-cadao.com/tientevn/buy-best-luxury-audemars-piguet-replica-watches-online.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/replica-audemars-piguet-jules-audemars-extra-thin-watch.html 
Nguồn: bạn đọc g?p b?i
 
 

URL: http://www.suutap.com/DanGian
Design & script: Sony Ho
E-mail: suutap@yahoo.com

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17