Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
Du Ca Việt Nam 
 
    Chim Đa Đa
 Tr?ch tư: Du Ca Việt Nam

Đ? l?u rồi, ở dựa m? rừng tha c? đ?i vợ chồng người tiều phu ăn ở với nhau hai mươi năm rồi m? kh?ng c? đứa con để vui nh? . 1 h?m vợ chồng b?n với nhau n?n đến ng?i ch?a ở gần triển n?i ăn chay niệm phật để cầu con
Quả nhi?n đi cầu tự trở về được ?t l?u, th? vợ người tiều phu c? thai, sinh được 1 con trai , đặt t?n l? Đa Đa . L?c Đa Đa l?n 7
tuổi th? mẹ n? qua đời . C?n lại 1 cha 1 con kh?ng ai sớm h?m săn s?c cho đứa trẻ, người tiều phu phải ng?y ng?y v?o rừng đốn củi m?i tối mịt mới về, sự mệt m?i l?m cho ?ng kh?ng đủ sức để săn s?c nu?i dưỡng con thơ . Sau nhiều lần c?n nhắc ?ng kh?ng c?n biết l?m c?ch n?o hơn l? cưới th?m 1 người vợ kế ..
   Người đ?n b? n?y kh?ng được hiền l?nh như mẹ ruột of Đa Đa . Ngo?i roi vọt , tiếng nặng tiếng nhẹ , chị ta c?n bắt Đa Đa phải lặn lội trong c?nh đồng chăn đuổi bầy vịt của chị ta nu?i . Đ? vậy đến bữa, chị ta chỉ cho Đa Đa ăn cơm thừa canh cặn đ?i no mặc kệ , V? vậy tối đến thấy cha về Đa Đa thường th?t th?t kh?c kể với cha về nỗi d? ghẻ h?nh hạ chăn vịt, bị đ?n roi c?n lại cho ăn đ?i . Nhưng người cha kh?ng tin lời của đa đa ...
   C?ng ng?y người d? gh? c?ng gh?t cay gh?t đắng Đa Đa n?n c?ng nặng lời nhiếc m?ng, đ?nh đập t?n nhẫn khi kh?ng c? cha của Đa Đa ở nh? . Rồi 1 h?m đợi l?c gần tối cha của Đa Đa sắp về , chị x?c 1 ch?n c?t , lấy cơm trắng trải l?n tr?n mặt ch?n cho Đa Đa bảo ăn . Đa Đa kh?ng d?m c?i lời mẹ ghẻ , lại nghĩ tủi th?n , hồi n?o c?n mẹ được ăn uống đầy đủ , n?ng niu, săn s?c , nay th? cực khổ , cơm lại trộn c?t bảo ăn , l?m sao m? ăn được , N?n n? cứ cầm ch?n cơm m? kh?c cho tới l?c cha n? lơn tơn x?ch rựa về nh? ..
   Phần mệt nhọc , lại nghe tiếng d? ghẻ chanh chua mắng vốn : Đ? ?ng xem, thằng Đa Đa h?nh hạ t?i đến bực, cơm đ? d?ng tận tay n? kh?ng chịu ăn ngồi kh?c rấm ra rấm rứt như ma tr? ma ẻo th? c?n l?m ăn g? được ..
   G? tiều phu n?ng t?nh , nghe vậy bực m?nh rồi lại thấy ch?n cơm trong tay Đa Đa l? cơm trắng ngon l?nh tại sao kh?ng ăn m? ngồi kh?c . Nỗi kh? xung thi?n , g? vớ lấy kh?c củi đ?nh thẳng Đa Đa , chẳng d? tr?ng nhầm đầu đứa b? ng? ra chết .   Ch?n cơm trắng đổ tứ tung b?y ra những hạt c?t .. Bấy giờ g? mới hiểu được l?ng dạ độc ?c của người vợ kế th? đ? muộn rồi . ?ng chỉ c?n c?ch ch?n con v? đuổi chị ta ra khỏi nh? ..
3 ng?y sau ra thăm mả Đa Đa , g? tiều phu thấy từ dưới mả 1 con chim kỳ lạ sắc x?m bay l?n đậu tr?n c?nh nh?n ?ng rồi cất tiếng k?u :
   B?t cơm c?t trả cho cha, đ?nh bể ?c ?c la, ?c la đa ..
   G? tiều phu biết ngay rằng hồn Đa Đa ho? th?nh chim , bu?ng ra những tiếng k?u th? thảm


http://www.e-cadao.com/tientevn/best-replica-audemars-piguet-royal-oak-offshore-rubens-barrichello-ii.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/replica-audemars-piguet-royal-oak-offshore-lady-chronograph-rose-gold-watch.html

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17